• Zespoły zadaniowe w ZSS

    • W roku szkolnym 2017 / 2018  w Zespole Szkół Specjalnych działają następujace zespoły zadaniowe:

      1/ zespół ds. programu wychowawczo-profilaktycznego:

     A. Wieczerzak, J. Borowska, M. Hapczyn, B. Machala (M. Łukasik, B. Przydatek, E. Wybranowska);

      2/ zespół ds. dobrych praktyk:

     E. Ciastek, M. Klusek, U. Sasak (J. Gałka, M. Jankowska);

      3/ zespół ds. realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów, analiza frekwencji:

     A. Przybysławska, E. Kopyś, J. Gałka (M. Dulnik-Różycka);

      4/ zespół inwentaryzacyjny:

     A. Przybysławska, J. Rowińska, A. Wieczerzak (M. Dulnik-Różycka);

      5/ biblioteka:

     M. Łukasik, J. Borowska (M. Piotrowska);

      6/ wypożyczalnia pomocy dydaktycznych:

     A. Stawczyk;

      7/ kronika, informacje prasowe:

     J. Kosińska-Major, D.Waliszewska-Kałka, K, Grabska (J. Borowska, B. Przydatek);

      8/ współpraca z Bankiem Żywności:

     M. Stramowska, I. Rusinowicz (A.Wziątek-Dryjas);

      9/ zespół ds. ekologii:

     E. Lenart, I. Rusinowicz, J. Wołowiec (J. Borowska, B. Przydatek, M. Banach);

      10/ Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej:

     J. Buczałowska, M, Chamera;

      11/ Olimpiady Specjalne:

     J. Buczałowska, J. Wołowiec, M. Chamera (E. Wypchło, I. Rusinowicz, M. Stramowska, E. Lenart, A. Wieczerzak, E. Kopyś, E. Wybranowska );

      12/ plan pracy szkoły – program rozwoju szkoły:

     J, Buczałowska, J. Wołowiec, A. Przybysławska (A. Barańska);

      13/ zespół ds. promocji szkoły:

     A. Bąk- Jaglińska, E. Ciastek, M. Stramowska, E. Wypchło;

      14/ statut szkoły:

     J. Buczałowska, M. Czyż, E. Grudniewska, M. Klusek;

      15/ strona internetowa strony:

     I. Rusinowicz, D. Waliszewska-Kałka;

      16/ tygodniowy plan zajęć w ZSS:

     wicedyr. E. Krajewski, M. Czyż (U. Sasak, E. Wypchło, A. Gajowik-Ziółek);

      17/ archiwum szkolne:

     A. Bąk-Jaglińska, J. Borowska (E.Łupina, K.Sobczyk, S. Strzelec);

      18/ gazetki okolicznościowo-informacyjne dla   rodziców:

     J.Borowska, K. Grabska, J. Wołowiec, E. Wybranowska;

      19/ kronika sekcji sportowej RYWAL:

     J. Wołowiec (E. Lenart);

      20/ koordynator ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

     M. Mroczek-Skuza;

      21/ zespół ds. kontroli orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego:

     M. Jankowska, M. Klusek, M. Mroczek-Skuza (J. Gałka, A. Gajowik- Ziółek);

      22/ zespół ds. ceremoniału szkolnego:

     E. Lenart, J. Wołowiec  (M. Piotrowska, E. Wybranowska);

      23/ zespół ds. SIO:

     wicedyr. E. Krajewski, A. Gajowik-Ziółek, M. Mroczek-Skuza, J. Wołowiec, A. Stawczyk;

      24/ koordynator ds. ewaluacji pracy szkoły:

     M. Piotrowska, S. Strzelec (B. Machała, B. Przydatek);

      25/ protokolanci Rad Pedagogicznych:

     M. Czyż, M. Chojnacka (A. Wziątek-Dryjas);

      26/ zespół ds. bezpieczeństwa:

     E. Kopyś, A. Wieczerzak (M. Łukasik, M. Hapczyn);

      27/ lider WDN:

     E. Ciastek (M. Kurek, K. Grabska);

      28/ zespół ds. kontroli zarządczej:

     J. Buczałowska, M. Klusek, B. Przydatek;

      29/ zespół ds. wyprawki szkolnej i dotacji  celowej:

     A. Bąk-Jaglińska, K. Grabska, K. Sobczyk, A. Wziątek-Dryjas;

      30/ zespół ds. dokumentacji fotograficznej i filmowej ważnych wydarzeń szkolnych:

     D. Waliszewska-Kałka, J. Kosińska-Major (E. Łupina, S. Rosowska).