• Zespoły zadaniowe

    •  

     Rok szkolny 2023/2024

     1/zespół ds. wychowawczo-profilaktycznych:

     A. Wieczerzak, J. Borowska, M. Hapczyn, M. Łukasik, E. Wybranowska, E. Kopyś; A. Stawczyk, B. Przydatek, M. Banach

     2/ zespół ds. dobrych praktyk:

     M. Jankowska, A. Gajowik-Ziółek, S. Strzelec, B. Machała, M. Mroczek, J. Gałka;

     3/ zespół ds. realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów, analiza frekwencji:

     A. Przybysławska, E. Kopyś, J. Gałka, M. Chojnacka, M. Dulnik-Różycka;

     4/ zespół inwentaryzacyjny:

     A. Przybysławska, M. Dulnik-Różycka, M. Mozal, E. Kopyś, J. Zalewska;

     5/ biblioteka, sprzęt sportowy:

     M. Łukasik, J. Borowska;

     6/ wypożyczalnia pomocy dydaktycznych:

     A. Stawczyk

     7/ kronika, informacje prasowe:

     J. Wołowiec, I. Werońska, M. Wiączek, S. Strzelec, M. Piotrowska,

     8/ współpraca z Bankiem Żywności:

     M. Stramowska, I. Rusinowicz, E.Łupina, J.Gałka, M. Piotrowska, E. Wybranowska

     9/ zespół ds. ekologii:

     I. Rusinowicz, J. Wołowiec, J. Borowska, B. Przydatek, K. Sobczyk, J. Gałka, M. Dulnik-Różycka

     10/ Olimpiady Specjalne:

     E. Krajewski, J. Wołowiec, I. Rusinowicz, A. Wieczerzak, E. Kopyś, E. Wybranowska, M. Mozal, A. Przybysławska, M. Chamera, J.Gałka, A. Bąk-Jaglińska, E. Łupina, M. Chojnacka, A. Wziątek-Dryjas, I. W, M. Banach, J. Buczałowska, M. Piotrowska, K. Sobczyk, M. Hapczyn, U. Sasak, J. Borowska, M. Klusek

     11/plan pracy szkoły – program rozwoju szkoły:

     M. Hapczyn, E. Kopyś, A. Wieczerzak, M. Łukasik, A. Stawczyk, E. Wybranowska, M. Mroczek, E. Krajewski

     12/ zespół ds. promocji szkoły:

     S. Rosowska, E. Łupina, A. Wieczerzak,

     13/ statut szkoły i WZO:

     J. Buczałowska, A. Gajowik-Ziółek M. Klusek, M. Hapczyn, E. Wybranowska, M. Banach, A. Wieczerzak, E. Kopyś, B. Przydatek, A. Stawczyk, J. Zalewska

     14/ strona internetowa:

     A. Bąk-Jaglińska, M. Wiączek

     15/ Facebook:

     M. Mozal, J. Kosińska-Major

     16/ tygodniowy plan zajęć w ZSS:

     E. Krajewski, A. Gajowik-Ziółek, E. Łupina, A. Stawczyk, E. Kopyś, J. Kosińska-Major,

     17/ archiwum szkolne:

     A. Bąk-Jaglińska, J. Borowska, K. Sobczyk;

     18/ zespół ds. gazetki okolicznościowo-informacyjnej dla rodziców:

     J. Borowska, E. Wybranowska, A. Barańska, J. Rowińska, A. Adamska, M. Piotrowska, B. Przydatek

     19/ koordynator ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

     M. Mroczek

     20/ zespół ds. kontroli orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego:

     M. Jankowska, M. Klusek, M. Banach

     21/ zespół ds. ceremoniału szkolnego:

     J. Wołowiec, M. Dulnik-Różycka, A. Przybysławska;

     22/ zespół ds. SIO:

     E. Krajewski, A. Gajowik-Ziółek, M. Mroczek, A. Wańdoch

     23/ koordynator ds. ewaluacji pracy szkoły:

     M. Piotrowska, S. Strzelec, B. Machała, J. Borowska, J. Rowińska, M. Banach, B. Przydatek;

     24/ zespół ds. bezpieczeństwa:

     E. Kopyś, A. Stawczyk;

     25/ lider WDN:

     K. Sobczyk (pomoc-Beata Przydatek, Joanna Zalewska, A. Przybysławska)

     26/ zespół ds. kontroli zarządczej:

     M. Klusek, A. Gajowik-Ziółek, A. Przybysławska, B. Przydatek

     27/ zespół ds. wyprawki szkolnej i dotacji celowej:

     A. Bąk-Jaglińska, K. Sobczyk, K. Grabska,

     28/ zespół ds. dokumentacji fotograficznej i filmowej ważnych wydarzeń szkolnych

     D. Waliszewska, K. Grabska, J. Kosińska-Major, M. Piotrowska

     29/ zespół ds. nowelizacji regulaminu Rady Pedagogicznej

     E. Krajewski, M. Chojnacka, B. Machała, A. Przybysławska, M. Łukasik, M. Hapczyn

     30/ zespół ds. WOPFU

     M. Stramowska, M. Mroczek, E. Krajewski, K. Grabska

     31/ zespół do uaktualniania procedur bezpieczeństwa ucznia w szkole

     A. Wańdoch, A. Wziątek-Dryjas, M. Wiączek, M. Różalska

      

      

      

      

      

      

      

     Z dniem 01.09.2020r. Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu                          Świętokrzyskim powołuje następujące zespoły zadaniowe działające                             w roku szkolnym 2020 / 2021

      1/zespół ds. wychowawczo-profilaktycznych:

     A. Wieczerzak, J. Borowska, M. Hapczyn,                M. Łukasik, E. Wybranowska, E. Kopyś;                    A. Stawczyk, B.Przydarek, M. Banach

      2/ zespół ds. dobrych praktyk:

      M. Jankowska, A. Gajowik-Ziółek, S.Strzelec, B.Machała, M.Kurek, M.Mroczek-Skuza, J.Gałka;

      3/ zespół ds. realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów, analiza frekwencji:

     A. Przybysławska, E. Kopyś, J. Gałka,                        M. Chojnacka,U.Sasak,M.Dulnik-Różycka;

      4/ zespół inwentaryzacyjny:

     A. Przybysławska, M. Dulnik-Różycka, M. Mozal,   E. Kopyś, J.Zalewska;

      5/ biblioteka, sprzęt sportowy:

     M. Łukasik, J. Borowska;

      6/ wypożyczalnia pomocy dydaktycznych:

     A. Stawczyk

      7/ kronika, informacje prasowe:

     J.Wołowiec, A.Wańdoch, M.Wiączek, S. Strzelec, D.Waliszewska-Kałka, M.Piotrowska, K.Grabska, A. Bąk-Jaglińska

      8/ współpraca z Bankiem Żywności:

     M. Stramowska, I. Rusinowicz, E. Grudniewska, E.Łupina, M.Kurek, J.Gałka,

      9/ zespół ds. ekologii:

     E. Lenart, I. Rusinowicz, J. Wołowiec, J. Borowska, B. Przydatek, K.Sobczyk,J.Gałka

      10/Olimpiady Specjalne:

     E. Krajewski, J. Wołowiec, I. Rusinowicz, E. Lenart, A. Wieczerzak, E. Kopyś, E. Wybranowska,             M. Mozal, A. Przybysławska, M. Chamera, J.Gałka,A.Bąk-Jaglińska, E.Łupina, M.Wykrota-Skóra, M.Chojnacka, A.Wziątek-Dryjas, I.Sienniak, M.Banach, J.Buczałowska, M. Piotrowska, K.Sobczyk,M.Hapczyn, U.Sasak, M.Różalska, J.Borowska, M.Klusek

      11/
     plan pracy szkoły – program rozwoju szkoły:

     M.Hapczyn, E.Kopyś, A.Wieczerzak, M.Łukasik, A.Stawczyk, E.Wybranowska, M.Mroczek-Skuza;

      12/ zespół ds. promocji szkoły:

     S.Rosowska, J.Buczałowska, U.Sasak, M.Chojnacka, J.Gałka, E.Łupina J.Zalewska;

      13/statut szkoły:

     J. Buczałowska, A. Gajowik-Ziółek M. Klusek, M.Hapczyn, E.Wybranowska, M.Banach, A.Wieczerzak, E.Kopyś, B.Przydatek, A.Stawczyk, J.Zalewska

      14/ strona internetowa:

     A.Wziątek-Dryjas

      15/ Facebook:

     E.Lenart, M.Mozal

      16/ tygodniowy plan zajęć w ZSS:

     M.Wykrota-Skóra, E. Krajewski, A. Gajowik-Ziółek, E.Łupina, A.Stawczyk

      17/ archiwum szkolne:

     A. Bąk-Jaglińska, J. Borowska, K.Sobczyk;

      18/ zespoł ds. gazetki okolicznościowo-informacyjnej dla   rodziców:

     J.Borowska, E. Wybranowska, A. Barańska,             J. Rowińska, E.Łupina, A.Adamska;

      19/ koordynator ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

     M.Mroczek-Skuza

      20/
     zespół ds. kontroli orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego:

     M. Jankowska, M. Klusek, A. Gajowik- Ziółek, M.Mroczek-Skuza, D.Waliszewska-Kałka, M.Banach;

      21/ zespół ds. ceremoniału szkolnego:

     E. Lenart, J. Wołowiec, M. Dulnik-Różycka,            A. Przybysławska;

      22/zespół ds. SIO:

     E. Krajewski, A. Gajowik-Ziółek, A. Stawczyk;

      23/ koordynator ds. ewaluacji pracy szkoły:

     M. Piotrowska, S. Strzelec, B. Machała, J. Borowska, J.Rowińska, M. Banach, B.Przydatek;

      24/ zespół ds. bezpieczeństwa:

     E. Kopyś, A. Wieczerzak, M. Łukasik, E. Wybranowska, A. Stawczyk;

      25/ lider WDN:

     A.Wańdoch, K.Sobczyk

      26/ zespół ds. kontroli zarządczej:

     J. Buczałowska, M. Klusek, A. Gajowik-Ziółek, A.Przybysławska, B.Przydatek

      27/zespół ds. wyprawki szkolnej i dotacji  celowej:

     A. Bąk-Jaglińska, K. Sobczyk, K.Grabska,                  A. Wziątek-Dryjas;

      28/zespół ds. dokumentacji fotograficznej i filmowej ważnych wydarzeń szkolnych

     D. Waliszewska-Kałka

      29/ zespół ds.nowelizacji regulaminu Rady Pedagogicznej

     E.Krajewski, M.Chojnacka, B.Machała, A.Przybysławska, M.Łukasik

      30/ zespoł ds. WOPFU

      

     31/zespół ds. rekrutacji

     E.Lenart, M.Stramowska, M.Mroczek-Skuza, E.Krajewski

     E.Grudniewska, M.Chamera, I.Rusinowicz, E.Krajewski, A.Wańdoch

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Specjalnych
   • sekretariat@zss.ostrowiec.pl ksiegowosc@zss.ostrowiec.pl dyrektor@zss.ostrowiec.pl wicedyrektor@zss.ostrowiec.pl
   • (41) 263 44 99
   • 27 -400 Ostrowiec Św. ul. Iłżecka 33 Poland
   • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w ZSS: iod@arx.net.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych