• Profil szkoły

    •  

       ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH

       W

     OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

      

     stanowią: 

      

              SZKOŁA  PODSTAWOWA  SPECJALNA Nr 2 

                z oddziałami gimnazjalnymi

      

             SZKOŁA   SPECJALNA   PRZYSPOSABIAJĄCA  DO   PRACY

              

      Do Zespołu Szkół uczęszczają dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim, dzieci z zespołami neurologicznymi, niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym
     z autyzmem.

     Głównym celem naszej placówki jest wszechstronnie rozumiane dobro dziecka i jego rozwój. Staramy się, aby każdy uczeń osiągnął optymalny poziom rozwoju pozwalający na pełną autonomię. 

     Jesteśmy szkołą, w której zawsze wiele się dzieje. Poprzez ciągłe doskonalenie zawodowe wprowadzamy nowe metody, lekcje są ciekawe, a nasi zawsze uśmiechnięci uczniowie uczestniczą w licznych wycieczkach, konkursach, przeglądach muzycznych, zabawach integracyjnych oraz „zielonych szkołach”.

     W przychylnej i pogodnej atmosferze dzieci i młodzież czynią postępy w rozwoju.  

       

       SZKOŁA  ZAPEWNIA:         

         - WSZECHSTRONNĄ OPIEKĘ: PSYCHOLOGICZNĄ, PEDAGOGICZNĄ, LOGOPEDYCZNĄ;

        - RÓŻNORODNE METODY PRACY DOSTOSOWANE DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB I MOŻLIWOŚCI UCZNIÓW    

       - WIELOPROFILOWE PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY UWZGLĘDNIAJĄCE PREDYSPOZYCJE  I ZAINTERESOWANIA  UCZNIÓW;

        ORGANIZACJĘ

         ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH W ZAKRESIE:

      

     * USPRAWNIANIA TECHNIK SZKOLNYCH;

     *STYMULACJI POLISENSORYCZNEJ;

     * INTEGRACJI SENSORYCZNEJ;

     * KOREKTY WAD POSTAWY;

     * PRACY Z KOMPUTEREM;

     *KOREKCJI WAD MOWY;

     * TERAPII MANUALNEJ:

     * USPOŁECZNIANIA;

     * PLASTYKOTERAPII;

     * MUZYKOTERAPII;

     * BAJKOTERIAPII

     ORAZ

     * DOGOTERAPIĘ;

     * HIPOTERAPIĘ;

     * ZAJĘCIA NA BASENIE.

      

                                  

           - WYCIECZKI I ZIELONE SZKOŁY;   

           -  ZAJĘCIA SPORTOWE I KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ;  

           - REALIZACJĘ  PROGRAMÓW WŁASNYCH.