• Profil szkoły

    •  

       ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH

       W

     OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

      

     stanowią: 

      

              SZKOŁA  PODSTAWOWA  SPECJALNA Nr 2 

              

      

             SZKOŁA   SPECJALNA   PRZYSPOSABIAJĄCA  DO   PRACY

              

      Do Zespołu Szkół uczęszczają dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim, dzieci z zespołami neurologicznymi, niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym
     z autyzmem.

     Głównym celem naszej placówki jest wszechstronnie rozumiane dobro dziecka i jego rozwój. Staramy się, aby każdy uczeń osiągnął optymalny poziom rozwoju pozwalający na pełną autonomię. 

     Jesteśmy szkołą, w której zawsze wiele się dzieje. Poprzez ciągłe doskonalenie zawodowe wprowadzamy nowe metody, lekcje są ciekawe, a nasi zawsze uśmiechnięci uczniowie uczestniczą w licznych wycieczkach, konkursach, przeglądach muzycznych, zabawach integracyjnych oraz „zielonych szkołach”.

     W przychylnej i pogodnej atmosferze dzieci i młodzież czynią postępy w rozwoju.  

       

       SZKOŁA  ZAPEWNIA:         

         - WSZECHSTRONNĄ OPIEKĘ: PSYCHOLOGICZNĄ, PEDAGOGICZNĄ, LOGOPEDYCZNĄ;

        - RÓŻNORODNE METODY PRACY DOSTOSOWANE DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB I MOŻLIWOŚCI UCZNIÓW    

       - WIELOPROFILOWE PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY UWZGLĘDNIAJĄCE PREDYSPOZYCJE  I ZAINTERESOWANIA  UCZNIÓW;

        ORGANIZACJĘ

         ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH W ZAKRESIE:

      

     * USPRAWNIANIA TECHNIK SZKOLNYCH;

     *STYMULACJI POLISENSORYCZNEJ;

     * INTEGRACJI SENSORYCZNEJ;

     * KOREKTY WAD POSTAWY;

     * PRACY Z KOMPUTEREM;

     *KOREKCJI WAD MOWY;

     * TERAPII MANUALNEJ:

     * USPOŁECZNIANIA;

     * PLASTYKOTERAPII;

     * MUZYKOTERAPII;

     * BAJKOTERIAPII

     ORAZ

     * DOGOTERAPIĘ;

     * HIPOTERAPIĘ;

     * ZAJĘCIA NA BASENIE.

      

                                  

           - WYCIECZKI I ZIELONE SZKOŁY;   

           -  ZAJĘCIA SPORTOWE I KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ;  

           - REALIZACJĘ  PROGRAMÓW WŁASNYCH.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Specjalnych
   • sekretariat@zss.ostrowiec.pl ksiegowosc@zss.ostrowiec.pl dyrektor@zss.ostrowiec.pl wicedyrektor@zss.ostrowiec.pl
   • (41) 263 44 99
   • 27 -400 Ostrowiec Św. ul. Iłżecka 33
   • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w ZSS: iod@arx.net.pl
 • Galeria zdjęć

  • 14 PAŹDZIERNIKA 2020 DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
  • UWAGA WIRUS
  • 8 WRZEŚNIA 2020 TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
  • 30 WRZEŚNIA 2020 SUKCES WIKTORII NA WROTKACH
  • 21-25 WRZEŚNIA 2020 EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU
  • 17-19 WRZEŚNIA 2020 TURNIEJ BOWLINGOWY
  • Patyczaki w Konkursie # BeActive Award 2020
  • MUZYCZNE SPOTKANIA
  • STAROSTWO POWIATOWE PRZEKAZUJE LAPTOPY
  • 7 MAJA 2020 KONKURS PLASTYCZNY Z OKAZJI DNIA ZIEMI
  • 20 KWIETNIA 2020 W OBLICZU PANDEMII
  • MARZEC 2020 OGÓLNOPOLSKIE ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIAD SPECJALNYCH