• Sprawozdanie z działalności za rok 2020 -  https://zssostrowiec.edupage.org/album/#photos:album:988


  mgr MAŁGORZATA ŁUKASIK 

  - koordynator szkolnego doradztwa zawodowego

  dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze szkół podstawowych 


  PUNKT KONSULTACYJNY

  dla wychowawców, rodziców i uczniów:

  ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH 

  OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

  UL. IŁŻECKA 33

  CZYNNY: w każdy PONIEDZIAŁEK w godz. 11.00 - 11.45


  KONTAKT:  793 730 113

  EMAIL:  malukasik73@gmail.com 


  ****************


  mgr EWA GRUDNIEWSKA 

  - poradnictwo dla rodziców w zakresie edukacji włączającej


  PUNKT KONSULTACYJNY

  dla rodziców

  ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH

  OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

  UL. IŁŻECKA 33
  KONTAKT: 784 510 684, 041 263 44 99

  EMAIL: zssostrowiec@wp.pl

                                                                          

    • PREZENTACJA - DORADZTWO ZAWODOWE PRZYSZŁOŚCI W POWIECIE OSTROWIECKIM
    • Pokaż
    • PREZENTACJA - TRENER PRACY
    • Pokaż
    • PROJEKTY I PRAKTYKI WSPOMAGANE
    • Pokaż
    • SZKOLNE KALENDARIUM DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO
    • Pokaż
    • SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
    • Pokaż
  • Kontakty

   • Zespół Szkół Specjalnych
   • sekretariat@zss.ostrowiec.pl ksiegowosc@zss.ostrowiec.pl dyrektor@zss.ostrowiec.pl wicedyrektor@zss.ostrowiec.pl
   • (41) 263 44 99
   • 27 -400 Ostrowiec Św. ul. Iłżecka 33
   • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w ZSS: iod@arx.net.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych