• Sprawozdanie z działalności za rok 2020 -  https://zssostrowiec.edupage.org/album/#photos:album:988

   

  mgr MAŁGORZATA ŁUKASIK 

  - koordynator szkolnego doradztwa zawodowego

  dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze szkół podstawowych 

   

  PUNKT KONSULTACYJNY

  dla wychowawców, rodziców i uczniów:

  ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH 

  OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

  UL. IŁŻECKA 33

  CZYNNY: w każdy PONIEDZIAŁEK w godz. 11.00 - 11.45

   

  KONTAKT:  793 730 113

  EMAIL:  malukasik73@gmail.com 

   

  ****************

   

  PUNKT KONSULTACYJNY


   

  Dla nauczycieli, rodziców uczniów

  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze szkół ogólnodostępnych


   

  ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH

  OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

  UL. IŁŻECKA 33


   


  mgr Anna Wieczerzak

  - poradnictwo dla rodziców, nauczycieli

  w zakresie edukacji włączającej


   


   

  Czynny: Poniedziałek w godzinach: 8:15-9:00

   

  Sala nr 2

   

  ( po wcześniejszym uzgodnieniu)


   


   


   

  KONTAKT: 667-131-469, 041 263 44 99

  EMAIL: sekretariat@zss.ostrowiec.pl

   

                                                                          

    • PREZENTACJA - DORADZTWO ZAWODOWE PRZYSZŁOŚCI W POWIECIE OSTROWIECKIM
    • Pokaż
    • PREZENTACJA - TRENER PRACY
    • Pokaż
    • PROJEKTY I PRAKTYKI WSPOMAGANE
    • Pokaż
    • SZKOLNE KALENDARIUM DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO
    • Pokaż
    • SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
    • Pokaż
    • Dobre praktyki doradcze- rekomendowane rozwiązania metodyczne w pracy z uczniami niepełnosprawnymi
    • Pokaż
  • Kontakty

   • Zespół Szkół Specjalnych
   • sekretariat@zss.ostrowiec.pl ksiegowosc@zss.ostrowiec.pl dyrektor@zss.ostrowiec.pl wicedyrektor@zss.ostrowiec.pl
   • (41) 263 44 99
   • 27 -400 Ostrowiec Św. ul. Iłżecka 33 Poland
   • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w ZSS: iod@arx.net.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych