• 26 PAŹDZIERNIKA 2020 UWAGA RODZICE!!!

     •  

      Informuję, że Zespół Szkół Specjalnych od poniedzialku 26.10.2020 r. będzie funkcjonował 

      w normalnym trybie nauczania.

       

      W razie wystąpienia sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, decyzja o zmianie trybu nauczania będzie konsultowana i podjęta  w uzgodnieniu z Organem Prowadzącym i Sanepidem.

                                                                           Dyrektor ZSS                                                                                                                                                                                    Magdalena Wykrota-Skóra                                                                                         

     • 19 PAŹDZIERNIKA 2020

     • Informujemy, że zmiany dotyczące funkcjonowania szkół ponadpodstawowych, wprowadzone 19 października 2020r.,

      nie dotyczą szkół specjalnych.

      W Zespole Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim nauka odbywa się stacjonarnie, na dotychczasowych zasadach.

     • ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZSS

     • Zarządzenie Dyrektora ZSS z dnia 31.08.2020

      w sprawie dodatkowych dni wolnychod zajęć dydaktyczno-wychowawczych

       

      Dyrektor ZSS na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego oraz po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców, ustanowił następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

      15 października 2020

      16 października 2020

      4 stycznia 2021

      5 stycznia 2021

     • 8 WRZEŚNIA 2020 TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

     • W dniu 8.10.20r. uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Św. wraz z opiekunami: Justyną Buczałowską i Mariuszem Chamerą wzięli udział w XX Turnieju Tenisa Stołowego WTZ o Puchar Dyrektora PCPR w Ostrowcu Św. dla osób niepełnosprawnych. Szkołę reprezentowali: Joanna Mazurowska, Angelika Lepiarz, Kamil Piec i Marcin Spyra. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i pamiątkowe puchary za uczestnictwo w zawodach. Marcin Spyra zajął II miejsce w turnieju, ale z pewnością nie odebrał tego jako porażkę, ponieważ I miejsce zdobył jego kolega - Rafał Bilewicz, absolwent naszej szkoły, a obecnie uczestnik WTZ "Zintegrowani". Obaj chłopcy pokazali piękną grę, na bardzo wysokim poziomie.

     • OGŁOSZENIE STAROSTY

     • Starosta Ostrowiecki Marzena Dębniak

      zaprasza dzieci z powiatu ostrowieckiego w wieku od 6 do 16 lat wraz z rodzicami, do udziału w akcji profilaktycznej w kierunku wykrywania WAD POSTAWY w dniach 7-8 listopada 2020 r.

      Osoby zainteresowane proszone są o odbiór imiennych zaproszeń dla dzieci w dniach 5-7 października 2020r. w godz. 16-19.30 w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim

     • KONKURS PLASTYCZNY

     • Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyski ma zaszczyt zaprosić do udziału w konkursie plastycznym „Bezpieczne wakacje”, objętym Honorowym Patronatem Starosty Ostrowieckiego p. Marzeny Dębniak.Konkurs ten ma charakter międzyszkolny i skierowany jest do uczniów klas I-III ze Szkół Podstawowych z terenu całego powiatu ostrowieckiego. Jego głównym celem jest przede wszystkim promowanie wśród dzieci ogólnie przyjętych w społeczeństwie zasad bezpieczeństwa.Zasady udziału w konkursie są bardzo proste – wystarczy wykonać pracę plastyczną na papierze technicznym formatu A4, w dowolnej technice zgodnie z tematyką konkursu. Prace powinny być wykonywane w ramach zajęć szkolnych. Każda szkoła wyrażająca chęć udziału w konkursie może zgłosić tylko 3 prace. Co ważne, do prac konkursowych należy także dołączyć oświadczenie , w którym opiekun prawny wyraża zgodę na udział dziecka w konkursie oraz na podanie danych osobowych uczestnika konkursu w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody (poprzez podanie danych osobowych uczestnika wyraża się zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska, jego wizerunku oraz pracy na stronie internetowej organizatorów konkursu i w innych mediach, gdzie prace będą prezentowane).Na gotowe prace czekamy do 14 października 2020 roku.

     • 21-30 WRZEŚNIA 2020 EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU

     • W minionym tygodniu w ZSS, już po raz kolejny, odbył się Europejski Tydzień Sportu. Każdego dnia zaplanowano ciekawe wydarzenia związane ze sportem. Uczniowie każdej klasy prezentowali swój plakat dotyczący wybranej (wylosowanej) dyscypliny sportowej. Były też gry i zabawy sportowe przygotowane przez KOS ,,Rywal". Dzięki prezentacji komputerowej, uczniowie zapoznali się też z pomysłami na aktywność ruchową w innych placówkach. Dziękujemy organizatorom i czekamy na kolejne imprezy sportowe, których u nas nie brakuje!

     • ,,ŚWIĘTOKRZYSKIE JAKIE CUDNE"

     • Strona domowa

      Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Logo

      Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

      https://zssostrowiec.edupage.org/photos/icons/img001.jpg

       

                  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w III Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną ”Świętokrzyskie jakie cudne” Ostrowiec Świętokrzyski 2020, organizowanym przez Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Stowarzyszenie na Rzecz Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim „Źródło”, współfinansowanym przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego ze środków PFRON.

                  Uczestnikami przeglądu mogą być dzieci, młodzież i osoby dorosłe z placówek dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu województwa świętokrzyskiego.

                  Głównym celem przeglądu jest:

      1. aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną, która odgrywa olbrzymią rolę w rozwoju osobowości, samorealizacji i integracji społecznej,
      2.  kształtowanie poczucia przynależności uczestników przeglądu do własnego kraju, województwa, regionu. Propagowanie wiedzy o województwie świętokrzyskim, „o małej ojczyźnie" połączone z przeglądem twórczości osób niepełnosprawnych.

       

                  Ze względu na panującą w kraju sytuację epidemiczną konieczna jest zmiana formuły przeglądu, który ma w tym roku trzecią już odsłonę. Wszelkie działania zostaną dostosowane do wymogów sanitarno - epidemiologicznych obowiązujących w momencie organizowania imprezy.

      Uczestnicy przeglądu (zespoły z poszczególnych placówek) mają za zadanie nagrać film z własnym występem (dopuszczamy różne formy wyrazu artystycznego: taniec, śpiew, ruch sceniczny) trwający do 5 minut. Przesłany do organizatora materiał posłuży do przygotowania prezentacji multimedialnej. Elementem niezbędnym do udziału w przeglądzie jest także przygotowanie i przesłanie dokumentacji fotograficznej z wykonania przez uczestników na zajęciach kulinarnych „Świętokrzyskich ciasteczek” -  regionalnych przekąsek. Dokumentacja z przygotowań, zdjęcie produktu finalnego wraz z załączonym przepisem, pozwolą przygotować książkę kucharską: „Świętokrzyskie ciasteczka”. Filmy z występem oraz zdjęcia i przepisy na ciasteczka należy przesłać do 16 października 2020r.

                  Uroczyste podsumowanie III Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Świętokrzyskie jakie cudne” 2020r. odbędzie się 24 listopada 2020r. w Ostrowieckim Browarze Kultury. Duża sala pozwoli na bezpieczne pokazanie prezentacji multimedialnej z występami uczestników. Na uroczysty pokaz zostaną zaproszeni jedynie przedstawiciele władz województwa, powiatu, miasta, gmin i placówek biorących udział w przeglądzie. Podczas gali będą rozdane nagrody i dyplomy oraz przygotowane książki kucharskie.

      Patronat honorowy:

      Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski

      Starosta Powiatu Ostrowieckiego Marzena Dębniak

      PFRON

      Patronat medialny:

      Lokalna TV

      Radio Ostrowiec

      Gazeta Ostrowiecka

       

      Strona domowa

      Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Logo

      Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

      https://zssostrowiec.edupage.org/photos/icons/img001.jpg

       

      REGULAMIN

      III Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

      ”Świętokrzyskie jakie cudne” Ostrowiec Świętokrzyski 2020

       

       

      ORGANIZATOR:

      Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Iłżecka 33

      Stowarzyszenie na Rzecz Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim  „Źródło”

       

      TERMIN:

      24.11.2020 r.

      Rozpoczęcie o godzinie 11:00 – przewidywane zakończenie około godziny 13:00

       

      MIEJSCE:

      Ostrowiecki Browar Kultury; ul. Siennieńska 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

       

      UCZESTNICY:

      Dzieci, młodzież i osoby dorosłe z placówek dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu województwa świętokrzyskiego.

       

      WARUNKI UCZESTNICTWA:

      1. Wstępna deklaracja udziału w przeglądzie do 30 września 2020r. drogą mailową sekretariat@zss.ostrowiec.pl bądź telefoniczną – nr tel. 41    263 44 99.
      2. Przesłanie wraz z Kartą Zgłoszenia filmu w formacie MP4( film nagrany telefonem)z własnym występem (dopuszczamy różne formy wyrazu artystycznego: taniec, śpiew, ruch sceniczny) trwającego do 5 minut. Przesłany do organizatora materiał posłuży do przygotowania prezentacji multimedialnej.
      3. Przesłanie dokumentacji fotograficznej w formacie     z wykonania przez uczestników na zajęciach kulinarnych „Świętokrzyskich ciasteczek” - regionalnych przekąsek. Dokumentacja z przygotowań, zdjęcie produktu finalnego wraz z załączonym przepisem pozwolą przygotować książkę kucharską: „Świętokrzyskie ciasteczka”.
      4. Do zgłoszenia prosimy dołączyć zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku uczestników.
      5. Termin nadsyłania kompletnych zgłoszeń (film oraz dokumentacja fotograficzna wraz z przepisem) do 16 października 2020 roku.
      6. Przedstawiciele placówki zostaną zaproszeni na podsumowanie przeglądu, podczas którego zostanie pokazana prezentacja z występami oraz będą wręczone nagrody, dyplomy i książki kucharskie.

       

      NAGRODY:

      Nie przewidujemy oceniania i klasyfikowania wykonawców. Każda z placówek uczestniczących w przeglądzie otrzyma taką samą nagrodę. Przewidujemy nagrodę publiczności przyznaną w głosowaniu internetowym.

       

       

       

      CELE IMPREZY:

      Głównym celem przeglądu jest:

      1. aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną, która odgrywa olbrzymią rolę w rozwoju osobowości, samorealizacji, integracji społecznej.
      2.  kształtowanie poczucia przynależności uczestników przeglądu do własnego kraju, województwa, regionu. Propagowanie wiedzy o województwie świętokrzyskim, „o małej ojczyźnie" połączone z przeglądem twórczości osób niepełnosprawnych.

       

      SPRAWY ORGANIZACYJNE:

      Organizatorzy decydują o kolejności występów.

      Decyduje kolejność zgłoszeń.

      Lista zakwalifikowanych uczestników będzie umieszczona na stronach internetowych: www.zssostrowiec.edupage.org, www.zrodlo.ostrowiec.pl/

     • 17-19 WRZEŚNIA 2020 TURNIEJ BOWLINGOWY

     • W dniach 17-19.09.2020r. w Skarżysku – Kamiennej odbył się VI Ogólnopolski Turniej Bowlingowy Olimpiad Specjalnych. Wśród 80 zawodników z całej Polski, naszą placówkę , nasz klub  i nasz region reprezentowała  zawodniczka Paulina Spętkowska wraz z trenerką Edytą Kopyś. Wśród wielu medali zawodników województwa świętokrzyskiego Paulina podczas zmagań  wywalczyła dwa brązowe medale w grze pojedynczej i w grze deblowej.  Wszyscy uczestnicy Turnieju mieli możliwość zwiedzenia Muzeum Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej.

     • 17 WRZEŚNIA 2020 KLUB EKOLOGA

     •  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Zbieramy i pomagamy. Nasza akcja wciąż trwa. Klub Młodego Ekologa nadzoruje zbiórkę nakrętek, która wspomaga podopiecznych OSPZ Animals. We wrześniu zebraliśmy 37 kg. Zachęcamy do uczestnictwa w akcji.

     • 24 SIERPNIA 2020

     •  

      Szanowni Państwo Dyrektorzy,

      wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym kierujemy specjalny list do rodziców uczniów, w którym zachęcamy do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. To narzędzie pozwalające na ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, wspierające bezpieczny powrót dzieci do szkół. 

      ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Informuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich. Ponadto ProteGO Safe to wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

      Uprzejmie proszę o przekazanie listu rodzicom uczniów oraz zawieszenie informacji o aplikacji w widocznym dla nich miejscu w placówce oświatowej. 

      Jednocześnie pragnę przypomnieć, że na stronie internetowej ministerstwa znajduje się zestawienie najważniejszych pytań i odpowiedzi, które mogą być pomocne w bezpiecznym powrocie uczniów do szkół. Zachęcam Państwa do śledzenia tych informacji na bieżąco. Bezpośredni link https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

       

      Z wyrazami szacunku

      Dariusz PiontkowskiMinister Edukacji Narodowej

     • INFORMACJA

     • Na podstawie Zarządzenia Dyrektora ZSS, w dniu 14 sierpnia 2020r. Zespoł Szkół Specjalnych będzie nieczynny, w związku ze świętem przypadającym w sobotę 15 sierpnia 2020r.

     • 7 SIERPNIA 2020 PATYCZAKI W KONKURSIE #BeActive Award 2020

     • Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Zespół Szkół Specjalnych

      został laureatem krajowych eliminacji organizowanych przez Ministerstwo Sportu

      do Europejskiego konkursu #BeActive Award 2020 w kategorii Education.

      Spośród ponad pięćdziesięciu zgłoszeń z całego kraju program

      "Patyczaki" jako jeden z trzech zwycięzców spełnił wymogi i

      oczekiwania komisji kwalifikacyjnej. Obecnie wniosek konkursowy został

      przesłany do Komisji Europejskiej, która niebawem dokona

      roztrzygnięcia konkursu. Jesteśmy dumni z wszystkich uczestników

      programu, którzy promują ideę #BeActive, majacą  na celu szerzenie

      aktywności fizycznej.

      Trzymamy kciuki za sukces na szczeblu europejskim .

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Specjalnych
   • sekretariat@zss.ostrowiec.pl ksiegowosc@zss.ostrowiec.pl dyrektor@zss.ostrowiec.pl wicedyrektor@zss.ostrowiec.pl
   • (41) 263 44 99
   • 27 -400 Ostrowiec Św. ul. Iłżecka 33
   • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w ZSS: iod@arx.net.pl
 • Galeria zdjęć

  • 14 PAŹDZIERNIKA 2020 DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
  • UWAGA WIRUS
  • 8 WRZEŚNIA 2020 TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
  • 30 WRZEŚNIA 2020 SUKCES WIKTORII NA WROTKACH
  • 21-25 WRZEŚNIA 2020 EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU
  • 17-19 WRZEŚNIA 2020 TURNIEJ BOWLINGOWY
  • Patyczaki w Konkursie # BeActive Award 2020
  • MUZYCZNE SPOTKANIA
  • STAROSTWO POWIATOWE PRZEKAZUJE LAPTOPY
  • 7 MAJA 2020 KONKURS PLASTYCZNY Z OKAZJI DNIA ZIEMI
  • 20 KWIETNIA 2020 W OBLICZU PANDEMII
  • MARZEC 2020 OGÓLNOPOLSKIE ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIAD SPECJALNYCH