•  

     Realizując obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim.

      

     1) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych

     ZSO_Informacja_uczniowie.pdf

     2) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pracowników

     ZSS_Informacja-pracownicy.pdf

     3) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kontrahentów

     ZSS_Informacja_kontrahenci.pdf

     4) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w zamówieniach publicznych

     ZSS_Informacja_zamowienia_publ.pdf

      

     Inspektor Ochrony Danych

     W Zespole Szkół Specjalnych funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pan Michał Broda. 

     Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować poprzez adres e-mail: iod@arx.net.pl 
     lub wysyłając korespondencję tradycyjną (z dopiskiem „IOD") na adres Zespołu Szkół Specjalnych.

      

      

   • Kontakty

    • Zespół Szkół Specjalnych
    • sekretariat@zss.ostrowiec.pl ksiegowosc@zss.ostrowiec.pl dyrektor@zss.ostrowiec.pl wicedyrektor@zss.ostrowiec.pl
    • (41) 263 44 99
    • 27 -400 Ostrowiec Św. ul. Iłżecka 33
    • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w ZSS: iod@arx.net.pl
  • Galeria zdjęć

   • 14 PAŹDZIERNIKA 2020 DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
   • UWAGA WIRUS
   • 8 WRZEŚNIA 2020 TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
   • 30 WRZEŚNIA 2020 SUKCES WIKTORII NA WROTKACH
   • 21-25 WRZEŚNIA 2020 EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU
   • 17-19 WRZEŚNIA 2020 TURNIEJ BOWLINGOWY
   • Patyczaki w Konkursie # BeActive Award 2020
   • MUZYCZNE SPOTKANIA
   • STAROSTWO POWIATOWE PRZEKAZUJE LAPTOPY
   • 7 MAJA 2020 KONKURS PLASTYCZNY Z OKAZJI DNIA ZIEMI
   • 20 KWIETNIA 2020 W OBLICZU PANDEMII
   • MARZEC 2020 OGÓLNOPOLSKIE ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIAD SPECJALNYCH