• Zajęcia pozalekcyjne

    • Programy własne realizowane podczas zajęć pozalekcyjnych
     w Zespole Szkół Specjalnych w roku szkolnym 2017/2018

      

     Lp.

      

     Rodzaj zajęć

      

     Dzień tygodnia; godzina

     Nauczyciel prowadzący zajęcia


     1.

     Młodzi badacze przyrody – eksperymenty

      i doświadczenia.

     czwartek
     13.35 – 14.20

      

     mgr Joanna Borowska

     mgr Beata Przydatek

     mgr Sylwia Strzelec

      


     2.

     Zajęcia teatralne wg programu „Teatrzyk kukiełkowy jako forma edukacji przez sztukę”.

      

     czwartek

     13.35 – 14.20

     mgr Marzena Piotrowska
     mgr Elżbieta Wybranowska
     mgr Agnieszka Wziątek-Dryjas

     3.

     Drużyna Harcerska „Ogniki”

     wg  programu „Nieprzetartego szlaku”

     w ZSS

     czwartek

     13.35-14.20

     mgr Mariola Klusek

     mgr AgnieszkaWziątek-Dryjas

     mge Małgorzata Dulnik-Różycka

     4.


     The  Gateway  Award

      

      

     mgr Małgorzta Stramowska

      

     5.

     Klub Sekcji Olimpiad Specjalnych – „Rywal”

     wg „Programu treningów Olimpiad Specjalnych Rywal.”

     dwa razy                        w miesiącu

     mgr Agnieszka Przybysławska

     mgr Justyna Wołowiec

               poniedziałek

     13.35-14.20

      

     mgr Justyna Buczałowska

     mgr Mariusz Chamera

      

     6.

     Zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w zakresie kształcenia funkcji poznawczo - operacyjnych

      

     mgr Małgorzata Chojnacka

     7.

     Zespół taneczny – „Iskierki”

     wg  „Programu zajęć muzyczno – rytmicznych dla uczniów klas młodszych ZSS w Ostrowcu Św.”

     czwartek

     7.15 – 8.00

     7.30 – 8.15

      

     mgr Elżbieta Wybranowska

     mgr Anna Wieczerzak

      

     8.

      

     „W zdrowym ciele zdrowy duch” – usprawnianie ruchowe z elementami edukacji zdrowotnej”

      

     poniedziałek

     12.00 - 12.45

     piątek

     9.00 - 10.00

      

     mgr Benita Machała

     mgr Anna Kidzińska

     9.

     „Wyczarujemy piękny świat – inspiracje plastyczne, muzyczne i literackie”.

     środa

     11.40 - 12.15


      

      

     mgr Joanna Borowska
     mgr Katarzyna Sobczyk

      

      

     10.

      

     Program zajęć integracyjnych - „Zacznijmy jak najwcześniej”.

      

     Spotkania

     cykliczne

     mgr Anna Kidzińska

     mgr Edyta Kopyś