• Zajęcia pozalekcyjne

    • Programy własne realizowane podczas zajęć pozalekcyjnych
     w Zespole Szkół Specjalnych w roku szkolnym 2020/2021

      

     Lp.

      

     Rodzaj zajęć

      

     Dzień tygodnia; godzina

     Nauczyciel prowadzący zajęcia


     1.

                         ,,Patyczaki"

     czwartek
     18.00

      


     mgr Iwona Rusinowicz

     mgr Ernest Krajewski     2.


     ,,Muzyczne spotkania"

      

     doraźnie


     mgr Elżbieta Wybranowska

     3.

     Klub Sekcji Olimpiad Specjalnych – „Rywal”

     wg „Programu treningów Olimpiad Specjalnych Rywal”- zajęcia sportowe

     środa

     15.30-17.00

         nauczyciele ZSS

     4.


     Zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w zakresie kształcenia funkcji poznawczo-operacyjnych

      

            wtorek

           8.20-9.05


     mgr Małgorzta Chojnacka

      

     5.

     Zespół taneczny - ,,Iskierki" wg ,,Programu zajęć muzyczno-rytmicznych dla uczniów klas młodszych ZSS                    w Ostrowcu Św."

               czwartek

     13.30-14.15

      

     mgr Anna Wieczerzak

     mgr Elżbieta Wybranowska

     mgr Aneta Stawczyk

      

     6.

     ,,Wspólnie wędrujemy"

     sobota

                 (zgodnie                  z harmonogramem PTTK)


     mgr Edyta Kopyś

     mgr Anna Wieczerzak

     mgr Małgorzata Łukasik

     7.

                     ,,Kilometry szans"
     doraźnie w ramach przygotowań do zawodów 2 razy w tyg.

      

     mgr Elżbieta Wybranowska

     mgr Ernest Krajewski

      

     8.

      

     „Muzyka jest wszędzie"

      

       

     czwartek

     14.40 - 15.40

     2 razy w miesiącu

      

     mgr Emilia Łupina

     9.

     Program stymulacji inteligencji emocjonalnej,,Emocje i ja-emocje i m”.


     zajęcia terapeutyczne co dzień


      

      

     mgr Malwina Mroczek-Skuza

      

      


            


      

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Specjalnych
   • sekretariat@zss.ostrowiec.pl ksiegowosc@zss.ostrowiec.pl dyrektor@zss.ostrowiec.pl wicedyrektor@zss.ostrowiec.pl
   • (41) 263 44 99
   • 27 -400 Ostrowiec Św. ul. Iłżecka 33 Poland
   • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w ZSS: iod@arx.net.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych