• Programy własne nauczycieli realizowane podczas zajęć lekcyjnych

    •  

     Programy własne realizowane podczas zajęć lekcyjnych

     w Zespole Szkół Specjalnych w roku szkolnym 2017/2018

      

     Lp.

      

     Rodzaj zajęć

      

     Nauczyciel prowadzący zajęcia

     Klasa

     1.

      

     „Program współpracy  z rodzicami”

     mgr A. Wieczerzak

     kl. VII SPS

      

     2.

     „Edukacja ekologiczna uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym”

     mgr E. Lenart

     mgr I. Rusinowicz

     kl. IIa PGS

     kl. Vb  SPS

     3.

     „Współuczestniczę w ruchu drogowym – program edukacji bezpieczeństwa komunikacyjnego dla uczniów ZSS Szkoły podstawowej specjalnej Nr 2 w Ostrowcu Św.”

     mgr M. Chojnacka

     kl. Va SPS

     4.

     „Droga ku dorosłości”

      

     mgr E. Wypchło

     mgr J. Buczałowka

      

     kl. IIa  SSPdP

     5.

     „Program rękodzieła artystycznego dla uczniów SSPdP”

     mgr M. Hapczyn

     Wszystkie

     kl. SSPdP

     6.

      

     „Program Integracji Społecznej uczniów ZSS

     i młodzieży III L. O. im. Wł. Broniewskiego”

      

     mgr M. Łukasik

     mgr A. Wieczerzak

     Wszystkie klasy

     7.

     „Chromoterapia i aluminoterapia – zabawa kolorem i światłem”

      mgr J. Borowska

     mgr A. Bąk- Jaglińska

     mgr A. Barańska 

     Zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze

     8.

     „Aromaterapia – świat zapachów”

     mgr J.Borowska

     mgr A. Barańska

     mgr A. Bąk-Jaglińska

     Zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze

      

      

      

     9.

      

      

      

      

      

      

      

     „Program rewalidacyjno – wychowawczy

     dla wychowanków z głęboką niepełnosprawnością intelektualną”

      

      

      

     Nauczyciele grup rewalidacyjno- wychowawczych

     i indywidualnych zajęć rewalidacyjno- wychowawczych.

      

     Grupy rewalidacyjno- wychowawcze,

     Indywidualne zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze

      

      

     Zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze

      

     10.

     Terapia ręki – „Sięgam chwytam…”

     mgr A. Bąk-Jaglińska

     mgr J. Rowińska