• PILOTAŻOWY PROGRAM "REHABILITACJA 25 PLUS" W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH

     •  

      Dzięki pilotażowemu Programowi "Rehabilitacja 25 plus" ogłoszonemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiat Ostrowiecki wraz z Zespołem Szkół Specjalnych w Ostrowcu Św. ul Iłżecka 33 pozyskali środki finansowe na realizację działań mających na celu wypracowanie rozwiązań zapewniających absolwentom ciągłość oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej.

      Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim w roku szkolnym 2021/2022 na terenie szkoły realizował pilotażowy Program „Rehabilitacja 25 plus” dla 4 absolwentów . Dla każdego z uczestników zaplanowano miesięcznie 100 godzin wsparcia indywidualnego.

      Dla kogo przeznaczony jest Program "Rehabilitacja 25 plus"?

      Zgodnie z założeniami PFRON i wytycznymi obowiązującymi w programie, beneficjentami zajęć są niezatrudnione osoby niepełnosprawne będące absolwentami ORW w wieku powyżej 25 roku życia, bądź absolwentami SPdP w wieku powyżej 24 roku życia, z niepełnosprawnością intelektualną (w tym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami), które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej). W ramach Projektu uczestnicy otrzymują wsparcie w wymiarze średnim 5 godzin przez 5 dni, a grono terapeutów i rehabilitantów realizuje z nimi zajęcia z zakresu:

      W ramach Pilotażowego Programu udzielano wsparcia w zakresie:

      • Wsparcie psychologiczne

      • Wsparcie logopedyczne

      • Trening samodzielności, zaradności życiowej i higieny osobistej

      • Trening organizowania czasu wolnego. Koła zainteresowań

      • Zajęcia z zakresu umiejętności społecznych i aktywizacji zawodowej

      • Zajęcia ruchowe

      Odbyły się również warsztaty z decupage, wycieczki do Bałtowa, Ćmielowa i Opatowa

      Aktywny udział w zajęciach zapewnia poczucie własnej wartości i sensu życia oraz eliminuje monotonię dnia codziennego i pozwala zapomnieć o własnych ograniczeniach. Praca w grupie  motywuje uczestników do wykonywania określonych zadań i daje dużo radości.

     • PILOTAŻOWY PROGRAM "REHABILITACJA 25 PLUS"

     •  

       

      Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim w roku szkolnym 2021/2022 na terenie szkoły realizował pilotażowy Program „Rehabilitacja 25 plus” ze środków PFRON. Beneficjentami zajęć byli absolwenci SPdP, z niepełnosprawnością intelektualną (w tym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami).

      W ramach Pilotażowego Programu uczestniczyło 4 absolwentów w wymiarze 100 godzin miesięcznie dla każdego uczestnika i zaplanowano udzielanie wsparcia w zakresie:

      • Wsparcie psychologiczne

      • Wsparcie logopedyczne

      • Trening samodzielności, zaradności życiowej i higieny osobistej

      • Trening organizowania czasu wolnego. Koła zainteresowań

      • Zajęcia z zakresu umiejętności społecznych i aktywizacji zawodowej

      • Zajęcia ruchowe

      Odbyły się również warsztaty z decupage, wycieczki do Bałtowa, Ćmielowa i Opatowa.

       

   • Kontakty

    • Zespół Szkół Specjalnych
    • sekretariat@zss.ostrowiec.pl ksiegowosc@zss.ostrowiec.pl dyrektor@zss.ostrowiec.pl wicedyrektor@zss.ostrowiec.pl
    • (41) 263 44 99
    • 27 -400 Ostrowiec Św. ul. Iłżecka 33 Poland
    • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w ZSS: iod@arx.net.pl
  • Galeria zdjęć

    brak danych