• ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZSS

     • Zarządzenie Dyrektora ZSS z dnia 31.08.2020

      w sprawie dodatkowych dni wolnychod zajęć dydaktyczno-wychowawczych

       

      Dyrektor ZSS na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego oraz po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców, ustanowił następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

      15 października 2020

      16 października 2020

      4 stycznia 2021

      5 stycznia 2021

     • ,,ŚWIĘTOKRZYSKIE JAKIE CUDNE"

     • Strona domowa

      Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Logo

      Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

      https://zssostrowiec.edupage.org/photos/icons/img001.jpg

       

                  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w III Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną ”Świętokrzyskie jakie cudne” Ostrowiec Świętokrzyski 2020, organizowanym przez Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Stowarzyszenie na Rzecz Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim „Źródło”, współfinansowanym przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego ze środków PFRON.

                  Uczestnikami przeglądu mogą być dzieci, młodzież i osoby dorosłe z placówek dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu województwa świętokrzyskiego.

                  Głównym celem przeglądu jest:

      1. aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną, która odgrywa olbrzymią rolę w rozwoju osobowości, samorealizacji i integracji społecznej,
      2.  kształtowanie poczucia przynależności uczestników przeglądu do własnego kraju, województwa, regionu. Propagowanie wiedzy o województwie świętokrzyskim, „o małej ojczyźnie" połączone z przeglądem twórczości osób niepełnosprawnych.

       

                  Ze względu na panującą w kraju sytuację epidemiczną konieczna jest zmiana formuły przeglądu, który ma w tym roku trzecią już odsłonę. Wszelkie działania zostaną dostosowane do wymogów sanitarno - epidemiologicznych obowiązujących w momencie organizowania imprezy.

      Uczestnicy przeglądu (zespoły z poszczególnych placówek) mają za zadanie nagrać film z własnym występem (dopuszczamy różne formy wyrazu artystycznego: taniec, śpiew, ruch sceniczny) trwający do 5 minut. Przesłany do organizatora materiał posłuży do przygotowania prezentacji multimedialnej. Elementem niezbędnym do udziału w przeglądzie jest także przygotowanie i przesłanie dokumentacji fotograficznej z wykonania przez uczestników na zajęciach kulinarnych „Świętokrzyskich ciasteczek” -  regionalnych przekąsek. Dokumentacja z przygotowań, zdjęcie produktu finalnego wraz z załączonym przepisem, pozwolą przygotować książkę kucharską: „Świętokrzyskie ciasteczka”. Filmy z występem oraz zdjęcia i przepisy na ciasteczka należy przesłać do 16 października 2020r.

                  Uroczyste podsumowanie III Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Świętokrzyskie jakie cudne” 2020r. odbędzie się 24 listopada 2020r. w Ostrowieckim Browarze Kultury. Duża sala pozwoli na bezpieczne pokazanie prezentacji multimedialnej z występami uczestników. Na uroczysty pokaz zostaną zaproszeni jedynie przedstawiciele władz województwa, powiatu, miasta, gmin i placówek biorących udział w przeglądzie. Podczas gali będą rozdane nagrody i dyplomy oraz przygotowane książki kucharskie.

      Patronat honorowy:

      Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski

      Starosta Powiatu Ostrowieckiego Marzena Dębniak

      PFRON

      Patronat medialny:

      Lokalna TV

      Radio Ostrowiec

      Gazeta Ostrowiecka

       

      Strona domowa

      Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Logo

      Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

      https://zssostrowiec.edupage.org/photos/icons/img001.jpg

       

      REGULAMIN

      III Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

      ”Świętokrzyskie jakie cudne” Ostrowiec Świętokrzyski 2020

       

       

      ORGANIZATOR:

      Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Iłżecka 33

      Stowarzyszenie na Rzecz Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim  „Źródło”

       

      TERMIN:

      24.11.2020 r.

      Rozpoczęcie o godzinie 11:00 – przewidywane zakończenie około godziny 13:00

       

      MIEJSCE:

      Ostrowiecki Browar Kultury; ul. Siennieńska 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

       

      UCZESTNICY:

      Dzieci, młodzież i osoby dorosłe z placówek dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu województwa świętokrzyskiego.

       

      WARUNKI UCZESTNICTWA:

      1. Wstępna deklaracja udziału w przeglądzie do 30 września 2020r. drogą mailową sekretariat@zss.ostrowiec.pl bądź telefoniczną – nr tel. 41    263 44 99.
      2. Przesłanie wraz z Kartą Zgłoszenia filmu w formacie MP4( film nagrany telefonem)z własnym występem (dopuszczamy różne formy wyrazu artystycznego: taniec, śpiew, ruch sceniczny) trwającego do 5 minut. Przesłany do organizatora materiał posłuży do przygotowania prezentacji multimedialnej.
      3. Przesłanie dokumentacji fotograficznej w formacie     z wykonania przez uczestników na zajęciach kulinarnych „Świętokrzyskich ciasteczek” - regionalnych przekąsek. Dokumentacja z przygotowań, zdjęcie produktu finalnego wraz z załączonym przepisem pozwolą przygotować książkę kucharską: „Świętokrzyskie ciasteczka”.
      4. Do zgłoszenia prosimy dołączyć zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku uczestników.
      5. Termin nadsyłania kompletnych zgłoszeń (film oraz dokumentacja fotograficzna wraz z przepisem) do 16 października 2020 roku.
      6. Przedstawiciele placówki zostaną zaproszeni na podsumowanie przeglądu, podczas którego zostanie pokazana prezentacja z występami oraz będą wręczone nagrody, dyplomy i książki kucharskie.

       

      NAGRODY:

      Nie przewidujemy oceniania i klasyfikowania wykonawców. Każda z placówek uczestniczących w przeglądzie otrzyma taką samą nagrodę. Przewidujemy nagrodę publiczności przyznaną w głosowaniu internetowym.

       

       

       

      CELE IMPREZY:

      Głównym celem przeglądu jest:

      1. aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną, która odgrywa olbrzymią rolę w rozwoju osobowości, samorealizacji, integracji społecznej.
      2.  kształtowanie poczucia przynależności uczestników przeglądu do własnego kraju, województwa, regionu. Propagowanie wiedzy o województwie świętokrzyskim, „o małej ojczyźnie" połączone z przeglądem twórczości osób niepełnosprawnych.

       

      SPRAWY ORGANIZACYJNE:

      Organizatorzy decydują o kolejności występów.

      Decyduje kolejność zgłoszeń.

      Lista zakwalifikowanych uczestników będzie umieszczona na stronach internetowych: www.zssostrowiec.edupage.org, www.zrodlo.ostrowiec.pl/

     • 17-19 WRZEŚNIA 2020 TURNIEJ BOWLINGOWY

     • W dniach 17-19.09.2020r. w Skarżysku – Kamiennej odbył się VI Ogólnopolski Turniej Bowlingowy Olimpiad Specjalnych. Wśród 80 zawodników z całej Polski, naszą placówkę , nasz klub  i nasz region reprezentowała  zawodniczka Paulina Spętkowska wraz z trenerką Edytą Kopyś. Wśród wielu medali zawodników województwa świętokrzyskiego Paulina podczas zmagań  wywalczyła dwa brązowe medale w grze pojedynczej i w grze deblowej.  Wszyscy uczestnicy Turnieju mieli możliwość zwiedzenia Muzeum Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej.

     • 17 WRZEŚNIA 2020 KLUB EKOLOGA

     •  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Zbieramy i pomagamy. Nasza akcja wciąż trwa. Klub Młodego Ekologa nadzoruje zbiórkę nakrętek, która wspomaga podopiecznych OSPZ Animals. We wrześniu zebraliśmy 37 kg. Zachęcamy do uczestnictwa w akcji.

   • Kontakty

    • Zespół Szkół Specjalnych
    • sekretariat@zss.ostrowiec.pl ksiegowosc@zss.ostrowiec.pl dyrektor@zss.ostrowiec.pl wicedyrektor@zss.ostrowiec.pl
    • (41) 263 44 99
    • 27 -400 Ostrowiec Św. ul. Iłżecka 33 Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych