• 25 CZERWCA 2020 MUZYCZNE SPOTKANIA - PODZIĘKOWANIA

     • W roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół Specjalnych miały miejsce niezwykłe „Muzyczne Spotkania”. W ramach autorskiego programu, uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Ostrowcu Św., na małych, domowych scenach, koncertowali dla naszych wychowanków. Nasi podopieczni wynieśli z tych spotkań wiele korzyści i wrażeń.

      Dla Ani, Oli, Damiana, Bartosza, Piotra oraz Julii, Adama, Jakuba i Kacpra grali i śpiewali: Antonina Rakoczy, Julia Tłuczkiewicz, Tomasz Masternak, Michał Sienniak i Tymoteusz Smela.

                  Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor Ewie Jurkowskiej – Siwiec oraz uczniom Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Ostrowcu Św. za udział w programie i owocną współpracę. Podziwiamy talent i wrażliwość młodzieży, doceniamy zaangażowanie a rodzicom uczniów gratulujemy wspaniałej postawy dzieci.

      Życzymy dalszego, pięknego rozwoju talentu, sukcesów na wielkich scenach oraz bardzo udanych wakacji!

      Dyrekcja,

      wychowankowie i pedagodzy Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Św.

       oraz autorki programu: Katarzyna Grabska, Elżbieta Wybranowska

     • 25 MAJA 2020 #gaszynchallenge

     • Dziękujemy za nominację przekazaną nam przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Żabia 31 oraz Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jędrzejowie.Wyzwanie przyjmujemy!!! Pomagamy Zosi.Zasady są̨ proste wystarczy wykonać 10 pompek lub 10 przysiadów, nagrać́ film i umieścić́ na Facebook’u. Jeżeli nominowani nie wykonają̨ zadania wpłacają̨ na konto chorej Zosi 10 zł, jeżeli zadanie zostanie wykonane 5️ zł 😉. Instytucje/osoby nominowane mają 4️8 godzin na wykonanie zadania i wskazanie kolejnych nominacji.Wpłat dokonujemy na skarbonkę̨ https://www.siepomaga.pl/gaszynchallengezosiaDo wykonania zadania nominujemy:Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań” ul. Iłżecka 33Przedszkole Publiczne nr 12 z Oddziałami IntegracyjnymiStowarzyszenie OstroBiecZachęcamy do pomocy chorej Zosi.

     • 19 CZERWCA 2020 AKTYWIZACJA ZAWODOWA

     •  

      AKTYWIZACJA ZAWODOWA W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH

       

      W dniu 17 czerwca 2020 roku uczeń Szkoły Przysposabiającej do Pracy

      w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim przystąpił do egzaminu sprawdzającego i otrzymał certyfikat zawodowy. Wraz z nim do egzaminu przystąpił również absolwent naszej szkoły .

      Egzamin sprawdzający przeprowadziła Komisja Egzaminacyjna z Izby Rzemieślników

      i Przedsiębiorców w Kielcach.

      Uczeń Adam Krawczyk zdał egzamin w obrębie zawodu stolarz, a Damian Adamczyk absolwent naszej szkoły zdał egzamin w obrębie zawodu kucharz. Szkoła może pochwalić się już pięcioma absolwentami, którzy otrzymali certyfikaty w obrębie zawodu.

      Szeroko zakrojone działania dotyczące aktywizacji zawodowej uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy podjęte przez panią Magdalenę Wykrotę-Skórę dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych, panią Małgorzatę Łukasik koordynatora Powiatowego Punktu Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego, który działa w Zespole Szkół Specjalnych

      i zaangażowaniu nauczycieli przynoszą widoczne efekty. Uczniowie uczą się zawodów podczas praktyk wspomaganych w zakładach pracy dzięki życzliwości lokalnych przedsiębiorców. Uczniowie odbyli praktyki w Hotelu Accademia jako pomoc hotelowa, a w tym roku rozpoczęli praktyki w zakładzie Medax w zawodzie ogrodnik.

      Marzenia naszych uczniów o posiadaniu kwalifikacji zawodowych stały się faktem dzięki ogromnemu zaangażowaniu pana Piotra Prędoty – dyrektora Izby Rzemieślników

      i Przedsiębiorców w Kielcach.

      Nasi uczniowie opuszają szkolne mury posiadając certyfikat zawodowy w ręku. Zdobywając kwalifikacje zawodowe, młodzież ma większe możliwości zatrudnienia na wolnym rynku pracy. Naszym absolwentom życzymy powodzenia w znalezieniu pracy.

       

     • 8 CZERWCA 2020 SZANOWNI PAŃSTWO

     • Przypominamy,

       że zgodnie z zarządzeniem Dyrektora ZSS z dnia 02.09.2019r.,

        dzień 12 czerwca 2020r.

      jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

   • Kontakty

    • Zespół Szkół Specjalnych
    • sekretariat@zss.ostrowiec.pl ksiegowosc@zss.ostrowiec.pl dyrektor@zss.ostrowiec.pl wicedyrektor@zss.ostrowiec.pl
    • (41) 263 44 99
    • 27 -400 Ostrowiec Św. ul. Iłżecka 33 Poland
    • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w ZSS: iod@arx.net.pl
  • Galeria zdjęć

    brak danych