• ROK 2014

    •  

      

     *************

      

      

     Z okazji zakończenia projektu „OSTRO(WIEC) W KADRZE”, w dniu 24 października 2014r.,
     w Galerii Uwaga Schody Miejskiego Centrum Kultury odbył się wernisaż wystawy fotografii uczniów Zespołu Szkół Specjalnych, uczestników zadania publicznego realizowanego przy wsparciu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Byli zaproszeni goście, gratulacje, wywiady, słodki poczęstunek i piękne fotografie.

     Wszystkim serdecznie dziękujemy.

     Wystawę można oglądać do 14 listopada 2014r. w Galerii Uwaga Schody MCK.

     Zapraszamy.

      

     http://zssostrowiec.edupage.org/album/?#gallery/194

      

     *************

      

     W dniach od 5 maja do 25 października 2014r. (z wakacyjną przerwą) Stowarzyszenie na Rzecz Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim „Źródło”, przy wsparciu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, realizowało zadanie publiczne pod nazwą: „OSTRO(WIEC) W KADRZE" – warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną”. W projekcie, którego głównym celem była aktywizacja kulturalna dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, wzięło udział dziesięciu uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Św.

     Podczas zajęć warsztatowych, prowadzonych przez Pana Wojciecha Mazana, uczestnicy nabyli podstawowe umiejętności posługiwania się cyfrowym aparatem fotograficznym, poznali zasady fotografowania, nauczyli się zgrywać zdjęcia do pamięci komputera oraz oglądali, wybierali i oceniali zrobione przez siebie zdjęcia.

     W ramach zadania odbyło się też szereg plenerów fotograficznych w czasie, których uczniowie utrwalali na zdjęciach urokliwe zakątki Ostrowca Św. i poznawali ich historię. Z dużym zaangażowaniem fotografowali m.in. miejsca pamięci narodowej  w Ostrowcu Św., architekturę miasta: dawny zajazd pocztowy, Rynek z przyległymi uliczkami, cmentarz żydowski, dolinę rzeki Kamiennej, przyrodę w Parku Miejskim im. J. Piłsudskiego oraz ludzi różnych zawodów podczas pracy. Wybrali się również z wycieczką do Salonu Fotograficznego Pana  Krzysztofa Żywczyka, gdzie zapoznali się
     z pracą fotografa, do Galerii Fotografii przy MCK, by obejrzeć wystawę „400 lat Kościoła pw. Świętego Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim” i do BWA na MIĘDZYNARODOWY JESIENNY SALON SZTUKI.

      

     Wystawa fotograficzna w Galerii Uwaga Schody MCK jest podsumowaniem projektu. Pozwala nam poznać wrażliwość osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz spojrzeć na nasze miasto „ich” oczami.  Zapraszamy do oglądania.

      

     Dziękujemy Pani Elżbiecie Baran Dyrektor MCK za życzliwość i otwartość na współpracę.

      

     *************

      

      

     Na zajęciach warsztatowych, w dniu 09.10.2014r .  uczestnicy projektu „OSTRO(WIEC) W KADRZE” zapoznali się
     z różnymi sposobami prezentacji zdjęć oraz wybrali zdjęcia do wydruku i prezentacji podczas wystawy.

     http://zssostrowiec.edupage.org/album/?#gallery/190

      

     *************

      

        

     W dniu 2 października 2014r. uczestnicy projektu „OSTRO(WIEC) W KADRZE” wybrali się na wycieczkę do Salonu Fotograficznego przy ulicy Żabiej, gdzie zapoznali się z pracą fotografa oraz cyklem powstawania zdjęć. Dziękujemy Panu Krzysztofowi Żywczykowi za miłe przyjęcie oraz pamiątkowe zdjęcia.

     http://zssostrowiec.edupage.org/album/?#gallery/187

      

      ************

     W czwartek, 25 września 2014r. uczestnicy projektu „OSTRO(WIEC) W KADRZE”, wybrali się na wycieczkę na stary cmentarz żydowski. Fotografowali macewy w lapidarium oraz pomnik przyrody znajdujący się na terenie kirkutu.

     http://zssostrowiec.edupage.org/album/?#gallery/183

      

      

      *************

      

                                                        

     Podczas zajęć warsztatowych z fotografem, które odbyły się w dniu 18 września 2014r., uczestnicy projektu „OSTRO(WIEC) W KADRZE”, zgrywali i oceniali zdjęcia, zrobione na poprzednich spotkaniach. Zapraszamy do obejrzenia efektów pracy. 

     http://zssostrowiec.edupage.org/album/?#gallery/185

      

      

     *************

     Podczas warsztatów fotograficznych, w dniu 11 września 2014r.dbywających  się w ramach projektu „OSTRO(WIEC) W KADRZE”, uczestnicy z dużym zaangażowaniem fotografowali architekturę miasta, dawny zajazd pocztowy oraz  Rynek z przyległymi uliczkami.

     http://zssostrowiec.edupage.org/album/?#gallery/180

      

     **********

      

     W  dniu  04 września 2014r. podczas zajęć warsztatowych w plenerze uczestnicy projektu „OSTRO(WIEC) W KADRZE”, uczyli się fotografować ludzi różnych zawodów podczas pracy. Dziękujemy za życzliwość i cierpliwość dla naszych poczynań właścicielom i pracownikom Centrum Ogrodniczego MEDAX oraz Przychodni Weterynaryjnej LABLADOR.

     http://zssostrowiec.edupage.org/album/?#gallery/179

      

      

     **********

      

     W dniu 29 maja 2014r. na zajęciach warsztatowych z nauczycielem fotografii,
     uczestnicy projektu „OSTRO(WIEC) W KADRZE”, uczyli się  jak robić zdjęcia portretowe.
      

     http://zssostrowiec.edupage.org/album/?#gallery/172

      

      

     **********

      

     Na zajęciach warsztatowych w dniu 22 maja 2014r., prowadzonych z udziałem nauczyciela fotografii, uczestnicy projektu „OSTRO(WIEC) W KADRZE”, zaznajomili się z podstawowymi aspektami technicznymi fotografowania.

     http://zssostrowiec.edupage.org/album/?#gallery/171

      

      

     **********

      

     12 maja 2014r. odbyło się pierwsze spotkanie uczestników projektu „OSTRO(WIEC) W KADRZE” z organizatorami i prowadzącymi zajęcia warsztatowe. Zebrani zapoznali się z harmonogramem i tematyką poszczególnych warsztatów, obejrzeli prezentację multimedialną pt. „Pozdrowienia z Ostrowca” autorstwa pana Wojtka Mazana.

     http://zssostrowiec.edupage.org/album/?#gallery/170

      

     **********

      

      

      

     **********

      

      

     *********

      

     Dnia 06.03 2014 r. walne zebranie członków Stowarzyszenia przyjęło sprawozdania za rok 2013.

      

     SPRAWOZDANIE FINANSOWE

     STOWARZYSZENIA ”ŹRÓDŁO” W OSTROWCU ŚW.

     ZA ROK OBROTOWY OD 01.01.2013 DO 31.12.2013.

      

      

     1.BILANS

     2.RACHUNEK WYNIKÓW

     3.INFORMACJA DODATKOWA

      

     INFORMACJA DODATKOWA

     (Załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat Stowarzyszenia „Źródło”  w Ostrowcu Św. za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013)

      

     1.Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów.

     W aktywach bilansu występują środki pieniężne wyceniane wg wartości nominalnych i wykazane są w kwocie – 9285,60zł. Materiały odpisywane  są w koszty w momencie ich otrzymania.

     2.Dane uzupełniające o aktywach i pasywach.

     Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz długoterminowe aktywa trwałe – nie występują.

     3. Struktura realizowanych przychodów.

     W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody w wysokości 35271,66 zł, z czego:

     - 35268,27zł. -  to przychody działalności statutowej,

     -  3,39zł. - to przychody finansowe (odsetki od środków na rachunku bieżącym).

     Struktura przychodów działalności statutowej przedstawia się następująco:

      

     Wyszczególnienie

     Przychody za rok obrotowy 2013

     w zł, gr.

     kwota

     % struktury

     1. Składki członkowskie określone statutem

     1536,00

     4,35

     2.Przychy działalności statutowej nieodpłatnej

     27960,27

     79,27

     darowizny od osób fizycznych

     5844,36

     16,57

     -  wsparcie, dofinansowanie

     4478,00

     12,70

     -  dotacje

     8960,00

     25,40

     -  darowizna żywności

     8677,91

             24,60

     3. Przychody działalności statutowej odpłatnej

     5772,00

     16,36

     - przychody ze zbiórki publicznej- aukcja                        i kiermasz

     5772,00

     16,36

     3.Przychody finansowe

     3,39

     0,02

     Przychody razem

     35271,66

     100%

      

     4. Struktura kosztów działalności statutowej oraz kosztów administracyjnych.

     Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły ogółem 25986,06zł. z czego :

     24914,23zł. – to koszty realizacji zadań statutowych,

     1071,83zł. – to koszty administracyjne.

     Koszty realizacji zadań statutowych obejmują wyłącznie świadczenia niepieniężne na rzecz podopiecznych.

     Struktura kosztów działalności statutowej i administracyjnej.

     Wyszczególnienie

     Koszty za rok obrotowy 2013 w zł/gr.

     Kwota

     % struktury

     1.Koszty działalności statutowej nieodpłatnej

     24914,23

     95,87

     -  dożywianie dzieci (żywność z banku żywności,   i PHU OTTO paczki z ok. Mikołaja

     8677,91

     33,39

     -  realizacja projektu w ramach edukacji regionalnej „ Piękne Świętokrzyskie” opłata za przejazd i zwiedzanie Sandomierza.

     1950,00

     7,50

     -  realizacja projektu Dzieci Rodzicom – Rodzice Dzieciom- opłacono przejazdy, posiłek podczas zajęć w terenie / trzy wyjazdy/

     800 zł.

     3,09

     - zakup materiałów i pomocy do realizacji spotkań warsztatowych z zakresu orgiami i Klanzy prowadzonych w ramach projektu Dzieci Rodzicom- Rodzice Dzieciom

     3 950,00zł.

     15,20

     -  usługi fotograficzne w ramach realizacji projektu Dzieci Rodzicom – Rodzice Dzieciom

     200,00

     0,77

     - wynagrodzenie umowa o dzieło za prowadzenie warsztatów plastycznych dla uczniów i ich rodziców podczas realizacji projektu „Dzieci Rodzicom- Rodzice Dzieciom”- / finansowane przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

     3400,00

     13,08

     -  zakup filmu zarejestrowanego podczas jasełek wystawionych przez uczniów i wychowanków ZSS, ich rodziców i nauczycieli,  zaprezentowanych w kinie Etiuda

     492,00

     1,90

                     

     -zakup materiałów promujących Zespól Szkół Specjalnych w celu zachęcenia rodziców  i opiekunów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie do wyboru oferty edukacyjno-wychowawczej naszej placówki: ulotki, banery

     1070,10

     4,12

     - organizacja pikniku Bądźmy Razem- zakup materiałów, opłata zabaw animacyjnych.

      

     545,82

     2,10

     -  organizacja Dni Otwartych w ZSS – zakup materiałów i pomocy do zabaw i zajęć dla uczniów i wychowanków

      

      

              185,52

      

      

     0,71

      

     -badanie lekarskie dla grupy uczniów ZSS, umożliwiające  udział w zawodach sportowych, wojewódzkich , ogólnopolskich; dofinansowanie do wyjazdu na zawody sportowe

     500,00

     1,92

     - zakup materiałów plastycznych, dekoracyjnych do wykonania stroików świąteczno- wiosennych przez uczniów ZSS

               296,04

     1,14

     - nagrody, akcesoria dla uczniów na uroczystości szkolne: zakończenia roku szkolnego, ślubowanie ; zakup książek , dyplomów

     1068,18

     4,11

     -  ubezpieczenie działań  Stowarzyszenia na okres 1 roku w Hestii

     200,00

     0,77

     - aukcja i kiermasz prac plastycznych uczniów ZSS/ zbiórka publiczna/ : zakup materiałów do wykonania prac

     1153, 68

     4,44

     - opłaty za media

     300,00

     1,15

     - opłata za otwarcie konta bankowego Bank Spółdzielczy

     20,00

     0,08

     -warsztaty kulinarne dla uczniów – przygotowanie potraw świątecznych do degustacji podczas aukcji i kiermaszu prac plastycznych

     104,98

     0,40

     2.Koszty administracyjne

     1071,83

     4,13

     -  usługi bankowe

     238,83

     0,93

     -  znaczki pocztowe

     33,00

     0,12

     -wynagrodzenie umowa o dzieło- księgowa

     800,00

     3,08

     Koszty razem

     25986,06

     100,00

      

      

      

     5.Fundusz statutowy nie występuje

     6.Zobowiązania działalności statutowej zabezpieczone na majątku stowarzyszenia oraz zobowiązania warunkowe związane z działalnością statutową nie występują.

     7.W 2013 roku stowarzyszenie nie udzieliło żadnych gwarancji, poręczeń  i innych zobowiązań.

     Sprawozdanie finansowe za rok 2013 obejmuje m.in. następujące imprezy:

      

      

     - piknik integracyjny „Bądźmy Razem” organizowany  po raz piąty w maju z okazji Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie,

      

     - współfinansowano organizację Dni Otwartych w ZSS,

      

     - zrealizowany został projekt „Piękne Świętokrzyskie”, współfinansowany

     w 77%  przez  Urząd Marszałkowski  Województwa Świętokrzyskiego w formie jednodniowej wycieczki do Sandomierza,

      

     - zrealizowany został projekt „Dzieci Rodzicom - Rodzice Dzieciom” finansowany w 89% ze środków  Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, w formie spotkań warsztatowych z zakresu origami i pedagogiki zabawy Klanza,  a także spotkań w terenie.

      

     - zakupiono dla uczniów ZSS książki, dyplomy  na uroczystość  zakończenia roku szkolnego, akcesoria na uroczystość ślubowania dla nowo przyjętych uczniów,

      

     - opłacono badania lekarskie umożliwiające udział wychowanków ZSS  w zawodach sportowych, dofinansowano wyjazd na zawody sportowe,

      

     - pozyskano paczki z ok. dnia Św. Mikołaja dla wszystkich uczniów ZSS,

      

     - współorganizowano wspólnie z Zespołem Szkół Specjalnych X aukcję prac plastycznych wychowanków ZSS, w formie zbiórki publicznej w grudniu 2013r.

      

      - systematycznie współpracowano z Bankiem Żywności, 

      

     - nawiązano współpracę z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Fimango   z siedzibą w Warszawie, która w ramach realizowanych  programów wspierających rozwój organizacji pozarządowych , bezpłatnie  zorganizowała dla członków stowarzyszenia  szkolenie dotyczące aspektów prawnych działania organizacji pożytku publicznego.

      

     - od października 2013 r. Stowarzyszenie „Źródło” uczestniczy w projekcie „Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie” realizowanym przez Stowarzyszenie przez Internet w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika oraz Miastem Gliwice. Podczas systematycznych spotkań coach monitoruje rozwój organizacji, udziela wskazówek i porad. Pod jego kierunkiem organizacja wypracowuje plan rozwoju, czyli planuje kolejne działania, najważniejsze dla organizacji z punktu widzenia jej potrzeb. W związku z objęciem coachingiem, Stowarzyszenie „Źródło” otrzymało  pulę środków przeznaczonych na rozwój, w wysokości 3000,00 zł. O sposobie wydatkowania środków decyduje coach, zgodnie z wypracowywanymi dokumentami podczas spotkań. Częściowo środki zostały rozdysponowane – działa od miesiąca grudnia 2013r.  strona internetowa Stowarzyszenia, zakupiono koszulki z logo organizacji. Przedsięwzięcia te zostały zorganizowane dzięki wsparciu darczyńców i pracy własnej członków stowarzyszenia.

     W 2014 roku Stowarzyszenie podobnie jak w poprzednim roku zamierza podejmować inicjatywy mające na celu integrację uczniów, wychowanków ZSS w Ostrowcu Św. oraz ich rodzin poprzez:

     • pozyskiwanie  środków finansowych  na realizację celów statutowych organizacji z różnych źródeł: granty, dofinansowania przez jednostki administracji publicznej, sponsorów,
     • organizowanie wielopłaszczyznowej pomocy dla rodziców uczniów Zespołu Szkół Specjalnych,
     • przygotowanie oferty dla wolontariuszy,
     • nawiązanie współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi działającymi lokalnie w celu stworzenia platformy współpracy,
     • współorganizacja z Klubem Sportowym Rywal, Klubem Sportowym Niemienice, Firmą PROVIDENT spotkania integracyjnego o charakterze sportowym.
     • współpraca z Bankiem Żywności.

      

     BILANS

     sporządzony na dzień 31grudnia 2013

     Wiersz

     Wyszczególnienie

     Stan na 31.12.2013

     AKTYWA

      

     A.

     Aktywa trwałe

     0,00 

     I.

     Wartości niematerialne i prawne

     0,00

     II.

     Rzeczowe aktywa trwałe

     0,00

     III.

     Należności długoterminowe

     0,00

     IV.

     Inwestycje długoterminowe

     0,00

     V.

     Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

     0,00

     B.

     Aktywa obrotowe

     9285,60

     I.

     Zapasy rzeczowych aktywów trwałych

     0,00

     II.

     Należności krótkoterminowe

     0,00

     III.

     Inwestycje krótkoterminowe

     9285,60

     1.

     Środki pieniężne

     9285,60

     2.

     Pozostałe aktywa finansowe

     0,00

     C.

     Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

     9285,60

     Suma aktywów

     9285,60

     PASYWA

      

     A.

     Fundusze własne

     9285,60

     I.

     Fundusz statutowy

     0,00

     II.

     Fundusz z aktualizacji wyceny

     0,00

     III.

     Wynik finansowy netto za rok obrotowy

     9285,60

     1.

     Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)

     9285,60

     II.

     Nadwyżka kosztów nad przychodami(wielkość ujemna)

     0,00

     B.

     Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

     0,00

     I.

      Zobowiązania długoterminowe z tytułu  kredytów i pożyczek

     0,00

     II.

     Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

     0,00

     1.

     Kredyty i pożyczki

     0,00

     2.

     Inne zobowiązania

     0,00

     3.

     Fundusze specjalne

     0,00

     III.

     Rezerwy na zobowiązania

     0,00

     IV.

     Rozliczenia międzyokresowe

     0,00

     1.

     Rozliczenia międzyokresowe przychodów

     0,00

     2.

     Inne rozliczenia międzyokresowe

     0,00

     Suma pasywów

     9285,60

      

     Sporządzono dnia                                                                                                        Zarząd

      23.01.14

      

     RACHUNEK WYNIKÓW

     Sporządzony za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013

     Wiersz

     Wyszczególnienie

     Dane za rok 2012

     Dane za rok 2013

     A.

     Przychody z działalności statutowej

     48 388,82

     35268,27

     I.

     Składki brutto określone statutem

     1524,00

     1536,00

     II.

     Inne przychody określone statutem

     46864,82

     33732,27

     1.

     Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej

     41 864,82

     27960,27

     2.

     Przychody z działalności statutowej odpłatnej

     5000

     5772,00

     B.

     Koszty realizacji zadań statutowych

     40263,83

     24914,23

     1.

     Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej

     38652,85

     23760,55

     2.

      Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej

     1610,98

     1153,68

     C.

     Wynik finansowy na działalności statutowej(wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)

     8124,99

     10354,04

     D.

     Koszty administracyjne

     2281,45

     1071,83

     1.

     Zużycie materiałów i energii

     253,15

     -

     2.

     Usługi obce

     846,30

     238,83

     3.

     Podatki i opłaty

     82,00

     33,00

     4.

     Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

     1100,00

     800,00

     5.

     Amortyzacja

     0,00

     0,00

     6.

      Pozostałe

     0,00

     0,00

     E.

     Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)

     0,00

     0,00

     F.

     Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)

     0,00

     0,00

     G.

     Przychody finansowe

     0,82

     3,39

     H.

     Koszty finansowe

     0,00

     0,00

     I.

     Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)

     5 844,36

     9285,60

     J.

     Zyski i straty nadzwyczajne

     0,00

     0,00

     I.

     Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia

     0,00

     0,00

     II.

     Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna

     0,00

     0,00

     K.

     Wynik finansowy ogółem (I+J)

     5 844,36

     9285,60

     I.

     Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)

     0,00

     0,00

     II.

     Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)

     5 844,36

     9285,60

     Sporządzono dnia                                                                                                  Zarząd   

           23.01.14r.                                                                                                                                                                    

     Protokół

     z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

      

      

     Komisja Rewizyjna w składzie:

     1. Agnieszka Wziątek- Dryjas

     2. Aneta Stawczyk

     3. Anna Polit

     dokonała analizy sprawozdania finansowego Stowarzyszenia na Rzecz Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim „Źródło” za okres od 01.01.2013-31.12.2013r. na podstawie :

     - bilansu

     - rachunku wyników

     - informacji dodatkowej

     stwierdziła, że w/w okresie:

     1. dochody wyniosły – 35271,66 zł.
     2. koszty wyniosły – 25986,06zł.
     3. nadwyżka dochodów nad kosztami wyniosła – 9285,60zł.

      

           Ponadto stwierdzono, że wydatki były zgodne ze statutem Stowarzyszenia  i znajdują pokrycie w dokumentach finansowych. Dokumenty finansowe są opisywane i podpisywane zgodnie z przepisami o rachunkowości.

      Wydatki prowadzono racjonalnie  i oszczędnie.

      Saldo w kwocie 9285,60 zł. otwiera rok 2014r.

      

     ******************************

      

     Sprawozdanie merytoryczne za rok 01.01.2013r.- 31.12.2013r. z działalności Stowarzyszenia na Rzecz Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych

     w Ostrowcu Świętokrzyskim

     „Źródło”

      

     Siedziba i adres:

     Kraj: Polska, woj. świętokrzyskie, powiat: ostrowiecki, gmina: Ostrowiec, miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski

     ul. Iłżecka 31

     27-400 Ostrowiec Św.  

     Data wpisu do rejestru, nr w rejestrze

     Data wpisu : 05 IX 2008r.

     Numer KRS: 0000309966

     Dane kontaktowe Stowarzyszenia „Źródło”

     Telefon: 784510686

          E-mail: zrodloostr@wp.pl

     Celem statutowym stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną,  prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.                                                              

     Stowarzyszenie realizuje  wskazany cel poprzez:

      1/ organizowanie różnych form zajęć  umożliwiających dzieciom uczestnictwo, rozwój  i organizację  sportu, rekreację, rehabilitację ruchową ,turystykę  i inne  formy mające wpływ na popularyzację i  doskonalenie sprawności fizycznych i psychofizycznych

       2/ zajęcia terapeutyczne indywidualne i zbiorowe,

       3/ inicjowanie i organizowanie spotkań rodziców w celu wymiany doświadczeń i wsparcia emocjonalnego,

       4/ zapewnienie dzieciom aktywnych form spędzania wolnego czasu,

       5/ podejmowanie działań proekologicznych  i promujących zdrowy styl życia, organizacja edukacji ekologicznej i regionalnej,

       6/ prowadzenie działalności gospodarczej  w różnorodnych formach organizacyjnych umożliwiających zdobycie środków na realizację celów  statutowych,

       7/ prowadzenie działalności charytatywnej,

       8/ współpracę z administracją samorządową  i rządową ,organizacjami pozarządowymi 

     i społecznością  lokalną , kościołem katolickim  a także innymi instytucjami pomocy społecznej,

      9/ pozyskiwanie i gromadzenie środków materialnych i finansowych na realizację zadań Stowarzyszenia,

     10/ inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

     Swoje zadania Stowarzyszenie realizuje przez działalność nieodpłatną.

     Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres: rok obrotowy od 01 stycznia 2013  roku do 31 grudnia 2013 roku.

     W roku 2013 działalność statutowa Stowarzyszenia realizowana była w szczególności poprzez następujące projekty oraz zadania :

     1.      Wspólnie z ZSS zorganizowanie  pikniku integracyjnego   „Bądźmy Razem”, który odbył się w maju 2013r. z okazji Dnia Godności Osób  z Niepełnosprawnością Intelektualną, obchodzonego w ramach Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Spotkanie odbyło się w muszli koncertowej na terenie Parku Miejskiego im. J.Piłsudskiego, wzięło w nim udział ok. 300 osób.

      

     2.      Współfinansowanie organizowanych cyklicznie  Dni Otwartych w ZSS dla rodziców, opiekunów  i przyjaciół placówki,

      

     3.       Zrealizowanie projektu w miesiącu czerwcu 2013r „Piękne Świętokrzyskie”, współfinansowanego  w 77%  przez  Urząd Marszałkowski  Województwa Świętokrzyskiego,  w formie jednodniowej wycieczki do Sandomierza,

      

     4.       Zrealizowanie  projektu „Dzieci Rodzicom - Rodzice Dzieciom” finansowanego w 89%  ze środków  Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego,  w formie spotkań warsztatowych

     z zakresu orgiami  i pedagogiki zabawy Klanza,  a także spotkań w terenie.

      

     5.       Ufundowanie nagród książkowych dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych,  wyróżniających się w nauce, sporcie oraz odnoszących sukcesy w innych dziedzinach, w roku szkolnym 2012/2013. Zakup akcesoriów dla nowo przyjętych uczniów do ZSS na uroczystość ślubowania.

      

     6.      Opłacenie badań lekarskich umożliwiających udział wychowanków ZSS  w zawodach sportowych, dofinansowanie wyjazdu na zawody sportowe,

      

     7.      Systematyczne uczestnictwo członków stowarzyszenia w cyklicznych zbiórkach  żywności organizowanych przez Federację Polskich Banków Żywności. Stała współpraca  z Ostrowieckim Bankiem Żywności, przekazywanie żywności rodzinom uczniów ZSS.

      

     8.       Pozyskanie sponsora 150 paczek mikołajkowych dla uczniów ZSS, które w dn. 6 grudnia 2013 przekazał prezes firmy "Delko  Otto" Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ul. Kilińskiego.

      

     9.      Stowarzyszenie  wspólnie  z Zespołem Szkół Specjalnych w Ostrowcu Św. przy ul. Iłżeckiej 31 w dniu 13 grudnia  zorganizowało X Aukcję Prac Plastycznych w formie zbiórki publicznej zgodnie z pozwoleniem Prezydenta Miasta Ostrowca Św.  Aukcja odbyła się w Galerii BWA gdzie licytowano  m.in. wykonane przez uczniów stroiki świąteczne oraz przedmioty przekazywane do licytacji przez osoby wspierające organizację.  Z aukcjI  i kiermaszu pozyskano kwotę- 5892 zł. / pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa zł./.  Zebraną gotówkę  w wysokości 5072 zł. wpłacono na konto Stowarzyszenia Źródło. Trzy osoby licytujące przedmioty na aukcji dokonały przelewu na konto organizacji, wpłacono kwoty 350 zł., 350 zł. i 120 zł. /kwotę 120 zł. wpłacono w m-cu styczniu 2014r./

      

     10.  Nawiązano współpracę z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Fimango z siedzibą w Warszawie, która w ramach realizowanych  programów wspierających rozwój organizacji pozarządowych , bezpłatnie zorganizowała  szkolenie dotyczące aspektów prawnych działania organizacji pożytku publicznego.

      

     11.  Od października 2013 r. Stowarzyszenie „Źródło” uczestniczy w projekcie „Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie” realizowanym przez Stowarzyszenie przez Internet  w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika oraz Miastem Gliwice. Podczas systematycznych spotkań coach monitoruje rozwój organizacji, udziela wskazówek i porad. Pod jego kierunkiem organizacja wypracowuje plan rozwoju, czyli planuje kolejne działania, najważniejsze dla organizacji z punktu widzenia jej potrzeb. W związku z objęciem coachingiem, Stowarzyszenie „Źródło” otrzymało  pulę środków przeznaczonych na rozwój, w wysokości 3000,00 zł. O sposobie wydatkowania środków decyduje coach, zgodnie z wypracowywanymi dokumentami podczas spotkań.

      

     ******************************

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Specjalnych
   • sekretariat@zss.ostrowiec.pl ksiegowosc@zss.ostrowiec.pl dyrektor@zss.ostrowiec.pl wicedyrektor@zss.ostrowiec.pl
   • (41) 263 44 99
   • 27 -400 Ostrowiec Św. ul. Iłżecka 33 Poland
   • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w ZSS: iod@arx.net.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych