• Gabinet psychologa

    • Psycholog szkolny zapewnia opiekę psychologiczną uczniom oraz wsparcie rodzicom i opiekunom. Do jego podstawowych zadań należą między innymi:

     - udzielanie pomocy psychologicznej uczniom w sytuacjach trudnych, w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych, w pokonywaniu trudności związanych z niepełnosprawnością

     - prowadzenie zajęć terapeutycznych z uczniami przejawiającymi trudności wychowawcze i emocjonalne

     - działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych

     - konsultacje dla rodziców i opiekunów dotyczące funkcjonowania uczniów, udzielania wsparcia w sytuacjach trudnych, ukierunkowywania oddziaływań rodzicielskich

      

     Jednym z najważniejszych obowiązków psychologa szkolnego jest dokonywanie diagnozy inteligencji      i zdolności poznawczych uczniów. W związku z tym gabinet psychologa wyposażony jest w najnowszy, zalecany do badań osób niepełnosprawnych intelektualnie, test – Skalę Inteligencji Stanford – Binet 5 (SB5). Dzięki temu badania psychologiczne przeprowadzane są w miejscu dobrze znanym, które zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa, a psychologowi trafność i rzetelność diagnozy. Jednocześnie proces diagnozowania przebiega szybciej bez konieczności angażowania dodatkowych instytucji.

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Specjalnych
   • sekretariat@zss.ostrowiec.pl ksiegowosc@zss.ostrowiec.pl dyrektor@zss.ostrowiec.pl wicedyrektor@zss.ostrowiec.pl
   • (41) 263 44 99
   • 27 -400 Ostrowiec Św. ul. Iłżecka 33 Poland
   • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w ZSS: iod@arx.net.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych