• Zajęcia korygujące wady mowy


    Celem zajęć jest stymulowanie rozwoju mowy, zwiększanie możliwości poprawnego
    opanowania języka, odpowiednio do potrzeb, również z wykorzystaniem metod
    alternatywnych.
    Podczas zajęć prowadzone są różnorodne oddziaływania korekcyjne w zakresie zaburzonych
    czynności mowy.
    Oddziaływania terapeutyczne stymulują procesy nabywania kompetencji językowych oraz
    sprawności warunkujących rozwój mowy i komunikacji. Wpływają na zwiększenie
    samodzielności i zaradności w zakresie komunikacji, jak również zwiększenie poczucia
    własnej wartości oraz sprawczości w kontakcie z otoczeniem.

     

     

     

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Specjalnych
   • sekretariat@zss.ostrowiec.pl ksiegowosc@zss.ostrowiec.pl dyrektor@zss.ostrowiec.pl wicedyrektor@zss.ostrowiec.pl
   • (41) 263 44 99
   • 27 -400 Ostrowiec Św. ul. Iłżecka 33 Poland
   • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w ZSS: iod@arx.net.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych