• Programy własne nauczycieli realizowane podczas zajęć lekcyjnych

    •  

     Programy własne realizowane podczas zajęć lekcyjnych

     w Zespole Szkół Specjalnych w roku szkolnym 2020/2021

      

     Lp.

      

     Rodzaj zajęć

      

     Nauczyciel prowadzący zajęcia

     Klasa

     1.

      

     2.

      

     „Program współpracy  z rodzicami"

      

     „Edukacja ekologiczna uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu   umiarkowanym lub znacznym”  

     mgr A. Wieczerzak, mgr M.Łukasik

      

     mgr E. Lenart, mgr I. Rusinowicz

      

     kl. VII SPS,kl. Ia SSPdP

      

                                                 zespołowe zajęcia rew.-wych., kl. VI a SPS

      

     3.

      

      

      

      

     4.

      

      

      

     „Współuczestniczę w ruchu drogowym – program edukacji bezpieczeństwa komunikacyjnego dla uczniów ZSS Szkoły podstawowej specjalnej Nr 2 w Ostrowcu Św.”

      


     „Rytm, ruch, słowo, dźwięk- z  logorytmiką rozwijam się”

      

      

      

     mgr M. Chojnacka


       mgr K.Sobczyk 


      

     kl.I aSPS

      

      


     zajęcia rewalidacyjne, zajęcia świetlicowe

      

     5.     6.
      

     „Program rękodzieła artystycznego dla uczniów SSPdP”

      

     „Program Integracji Społecznej uczniów ZSS i młodzieży III LO im. Wł. Broniewskiego"

      

      

     mgr M. Hapczyn, mgr M. Łukasik

      


     mgr M. Łukasik, mgr A. Wieczerzak

      

      

      

     kl. I a SSPdP

     kl. III b SSPdP  
     wszystkie klasy


      
     7.
     8.
      


     ,,Chromoterapia i aluminoterapia – zabawa kolorem i światłem”

      

      

      


     „Aromaterapia – świat zapachów”

      

      

      

      mgr J. Borowska, mgr J.Rowińska, mgr S. Strzelec, mgr A. Barańska

      

                                                   


     mgr J. Borowska, mgr J.Rowińska, mgr S. Strzelec, mgr A. Barańska

      


     zespoły rew.- wych., indywidualne zajęcia rew.-wych.

      

      

      

      

     9.

     „Program rewalidacyjno – wychowawczy

     dla wychowanków z głęboką niepełnosprawnością intelektualną"

      

     nauczyciele zespołów rewalidacyjno- wychowawczych

     i indywidualnych zajęć rewalidacyjno- wychowawczych.

      

     10.

      Terapia ręki – „Sięgam chwytam…”

      

      

     mgrA. Bąk-Jaglińska, mgr A. Barańska,mgr J. Rowińska,mgr S.Strzelec

      

     11.

     12.

     Zajęcia rewalidacyjne - ,,Terapia ręki"

      

     Komunikacja przez ruch- z wykorzystaniem metody W. Sherborne

      

     mgr A. Wieczerzak, mgr E. Kopyś


     mgr I. Sienniak, mgr M. Banach 

      

     13.

      

     14.

     15.

      

     ,,Smaki, koloty,zapachy"

      

     ,,Poznajmy świat razem"

     ,,Uczymy się uczyć"

      

     mgr E.Lenart


     mgr B. Machała

     mgr E. Lenart

       

      16.

      

     17.

      

     18.

      

     19.

      

      20.

      

      

      

      

     ,,Dbamy o zdrowie"

      

     ,,Teatrzyk kukiełkowy jako forma edukacji przez sztukę"

      

     ,,Przygoda z pracą"                              

      

     ,,Poznajemy świat razem"

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     21.

      

      

     22.

      

     23.

     24.

      

      

      

      

     Program stymulacji inteligencji emocjonalnej ,,Emocje i ja- emocje i my"

      

     ,,Muzyczne spotkania"

      

     ,,Świat cieni" - terapia poprzez teatr

      

     ,,The Gateway Award"

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Specjalnych
   • sekretariat@zss.ostrowiec.pl ksiegowosc@zss.ostrowiec.pl dyrektor@zss.ostrowiec.pl wicedyrektor@zss.ostrowiec.pl
   • (41) 263 44 99
   • 27 -400 Ostrowiec Św. ul. Iłżecka 33 Poland
   • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w ZSS: iod@arx.net.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych