• Lorem ipsum...
    •     

     ZARZĄDZENIE Nr 3

     z dnia 19 marca 2018 r.

      

     Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Św.  

     w sprawie wprowadzenia  zmian w Regulaminie organizacyjnym w Zespole Szkół Specjalnych    

     w Ostrowcu Św.

                                                            

         W wyniku zaleceń audytu wewnętrznego przeprowadzonego przez przedstawiciela organu prowadzącego – Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.

     zarządzam, co następuje:

     § 1 Wprowadzam „Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Św.”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

     § 2 Schemat organizacyjny stanowi załącznik do „Regulaminu organizacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Św.

     § 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj.19.03.2018r.

      

                                                                                                                Dyrektor ZSS

                                                                                                  mgr Magdalena Wykrota -Skóra

      

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Specjalnych
   • sekretariat@zss.ostrowiec.pl ksiegowosc@zss.ostrowiec.pl dyrektor@zss.ostrowiec.pl wicedyrektor@zss.ostrowiec.pl
   • (41) 263 44 99
   • 27 -400 Ostrowiec Św. ul. Iłżecka 33 Poland
   • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w ZSS: iod@arx.net.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych