• Zajęcia rewalidacyjne - TERAPIA MANUALNA

    •  

     Dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym realizowany jest program zajęć rewalidacyjnych w zakresie TERAPII MANUALNEJ. Autorem programu jest mgr Urszula Sasak.

     Uczniowie do zajęć zostali zakwalifikowani wg zaleceń umieszczonych w orzeczeniu o niepełnosprawności wydanym przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną, po konsultacjach z wychowawcą i rozmowach z rodzicami (opiekunami).

     Celem zajęć jest rozwijanie sprawności manualnej w trakcie podejmowania przez dziecko zabawy, wykonywania codziennych czynności oraz działalności plastyczno- konstrukcyjnej. Już od najmłodszych lat powinno się zwracać uwagę na czynności manualne, które zapewniają wykształcenie u dzieci sprawności dłoni i palców. Lepienie z plasteliny, modeliny i masy solnej wspomaga rozwój grafomotoryki dziecka ( ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania).

     Cele ćwiczeń rozwijających sprawność manualną :

     • usprawnienie motoryki ręki,

     • rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej, orientacji kierunkowo-przestrzennej, koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej,

     • podniesienie sprawności grafomotorycznej,

     • wzmocnienie koncentracji uwagi,

     • rozluźnienie napięcia mięśniowego,

     • usprawnienie właściwych i korygowanie nieprawidłowych nawyków ruchowych podczas pisania,

     • usprawnienie koncentracji uwagi i spostrzegania,

     • usprawnianie percepcji wzrokowej.

     Zajęcia prowadzone są w grupach zawierających od 2 do 4 osób, osobą prowadząca jest mgr Urszula Sasak.

     Realizowane są zgodnie  z indywidualnymi programami edukacyjno - terapeutycznymi, które uwzględniają indywidualne możliwości, potrzeby i zainteresowania uczniów. Metody, treści i rodzaj ćwiczeń są również dobierane indywidualnie.

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Specjalnych
   • zssostrowiec@wp.pl
   • (41) 263 44 99
   • 27 -400 Ostrowiec Św. ul. Iłżecka 33
   • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w ZSS: iod@arx.net.pl
 • Galeria zdjęć

  • 13 STYCZNIA 2019R. - II BIEG "POLICZ SIĘ Z CUKRZYCĄ "
  • 13 STYCZNIA 2019R. - 27 FINAŁ WOŚP ZA NAMI
  • 13 STYCZNIA 2019 - ZSS DLA WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 2019
  • 19 GRUDNIA 2018R. - JASEŁKA SZKOLNE 2018
  • 17 GRUDNIA 2018R. - BEZPIECZNE FERIE - SPOTKANIE ZE STRAŻAKAMI
  • GRUDZIEŃ 2018R.
  • 13 GRUDNIA 2018R. - ŚWIĄTECZNE WARSZTATY PLASTYCZNE W BWA
  • 7 - 8 GRUDNIA 2018R. - HIPOTERAPIA - ZAJĘCIA 5
  • 7 GRUDNIA 2018R. - ZAJĘCIA INTEGRACYJNE W JANIKU
  • 6 GRUDNIA 2018R. - WIZYTA ŚW. MIKOŁAJA
  • 5 GRUDNIA 2018R. - MIKOŁAJKI W "FIKOLANDZIE"
  • 5 GRUDNIA 2018R. - "MIKOŁAJKI Z BRONIEWSKIM"