• Zajecia rewalidacyjne - BAJKOTERAPIA

    •  

     "Bajkoterapia z elementami biblioterapii" 

     Program adresowany  jest  do  uczniów  Zespołu Szkół Specjalnych z niepełnosprawnością intelektualną w  stopniu  umiarkowanym  lub  znacznym,  szkoły  podstawowej i gimnazjum.

     Autorem programu jest mgr Joanna Gałka. Na  realizację programu przewidziano  dziesięć godzin w tygodniu.

      

     Celem programu jest wspomaganie  i  ukierunkowanie  rozwoju  dziecka  niepełnosprawnego intelektualnie zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi oraz wrodzonym potencjałem. Ponad to realizowane są następujące cele:

     • dostarczanie i porządkowanie wiadomości o życiu społecznym i przyrodzie,
     • wzbogacanie zasobu słownictwa,
     • kształtowanie  umiejętności  poprawnego  i  skutecznego  porozumiewania  się werbalnego lub pozawerbalnego,
     • kształtowanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
     • stymulowanie rozwoju pamięci słuchowej,
     • kształtowanie umiejętności wyciszania się i koncentracji uwagi,
     • kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania z rówieśnikami

      i dorosłymi,

     • stymulowanie rozwoju podstawowych procesów myślowych (porównywanie, analiza, synteza, wnioskowanie, uogólnianie),
     • kształtowanie systemu wartości, norm oraz pozytywnych postaw społecznych.

      

     Cykl  zajęć rewalidacyjnych  z  elementami  biblioterapii wykorzystuje terapeutyczne właściwości bajek i legend. Wybrane teksty literackie są punktem wyjścia do kształtowania postaw, wzbogacania wyobraźni, rozszerzenia zakresu pojęć, dostarczania bodźców  do  rozwoju  emocjonalnego. 

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Specjalnych
   • zssostrowiec@wp.pl
   • (41) 263 44 99
   • 27 -400 Ostrowiec Św. ul. Iłżecka 33
   • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w ZSS: iod@arx.net.pl
 • Galeria zdjęć

  • 13 STYCZNIA 2019R. - II BIEG "POLICZ SIĘ Z CUKRZYCĄ "
  • 13 STYCZNIA 2019R. - 27 FINAŁ WOŚP ZA NAMI
  • 13 STYCZNIA 2019 - ZSS DLA WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 2019
  • 19 GRUDNIA 2018R. - JASEŁKA SZKOLNE 2018
  • 17 GRUDNIA 2018R. - BEZPIECZNE FERIE - SPOTKANIE ZE STRAŻAKAMI
  • GRUDZIEŃ 2018R.
  • 13 GRUDNIA 2018R. - ŚWIĄTECZNE WARSZTATY PLASTYCZNE W BWA
  • 7 - 8 GRUDNIA 2018R. - HIPOTERAPIA - ZAJĘCIA 5
  • 7 GRUDNIA 2018R. - ZAJĘCIA INTEGRACYJNE W JANIKU
  • 6 GRUDNIA 2018R. - WIZYTA ŚW. MIKOŁAJA
  • 5 GRUDNIA 2018R. - MIKOŁAJKI W "FIKOLANDZIE"
  • 5 GRUDNIA 2018R. - "MIKOŁAJKI Z BRONIEWSKIM"