• 19 kwietnia 2018r.

     • ZAJĘCIA OTWARTE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

      Świetlica szkolna to miejsce, które wspomaga rozwój dziecka, jego zdolności, zainteresowania i umiejętności, miejsce które zapewnia wypoczynek, stwarza warunki do działań w grupie, w klimacie radości i twórczego działania.

      W dniu 19 kwietnia 2018 roku w naszej świetlicy szkolnej odbyły się zajęcia otwarte dla dzieci z klasy IV i ich rodziców. Myślą przewodnią zajęć było zapoznanie rodziców z ofertą zajęć odbywających się w świetlicy szkolnej oraz integracja rodziców i uczniów podczas zajęć. Uczestnicy wspólnie bawili się przy muzyce, pokonywali tory przeszkód, uczestniczyli w różnorodnych zabawach ruchowych oraz plastycznych. Wiele  emocji dostarczyły dzieciom wspólne zabawy z rodzicami. Zajęcia zakończyły się wspólnym poczęstunkiem.

      Zajęcia otwarte na świetlicy szkolnej dały rodzicom możliwość poznania różnych form zabawy z dzieckiem oraz sposobów spędzania wolnego czasu. Takie zajęcia służą wzbogacaniu więzi rodzinnych, w dzieciach budzą wiarę we własne siły i dumę z osiągnięć. Dzieci czują się dowartościowane, a ich praca ważna i potrzebna. Zajęcia zorganizowały: mgr Katarzyna Sobczyk i mgr Jolanta Guryniuk.  

     • 15 kwietnia 2018r.

     • NASI SPORTOWCY W "BIEGU DLA OLESIA"

      15 kwietnia 2018r. uczniowie naszej szkoły wsparli swoim udziałem akcję charytatywną na rzecz chorego Olesia Patera. Tego dnia w ośrodku wypoczynkowym Gutwin, Natalia Śmieszek i Kamil Podsiadło wybiegali w towarzystwie swoich mam oraz licznych biegaczy ponad 6.200 zł! Uczniowie ZSS pokonali dystans 1 kilometra. Był to bieg wspólny wszystkich osób wrażliwych na potrzeby drugiego człowieka, początek Biegu Charytatywnego zorganizowanego przez Ostrowieckie Stowarzyszenie Biegaczy „OstroBiec”.

     • 13 kwietnia 2018r.

     • XVI WIOSENNA PARA-OLIMPIADA

      Już po raz XVI odbyła się Wiosenna Para- Olimpiada ,w której świetnie bawili się uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych wraz z młodzieżą z III LO im. Wł. Broniewskiego.

      Ten dzień na długo pozostanie uczniom ZSS w pamięci było w nim mnóstwo atrakcji powiązanych z  rywalizacją,  a w tym m.in. przeciąganie liny,  rzuty do celu, pokonywanie slalomu, mecz w piłkę nożną urozmaicone: rozgrzewką, pokazem tańca przez licealistki i malowaniem twarzy.

      Działania te zostały zapoczątkowane już XVI lat temu dzięki Programowi Integracji Społecznej dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych i młodzieży z III LO im. WŁ. Broniewskiego, którego autorkami są Małgorzata Łukasik i Anna Wieczerzak .

      Przez te wszystkie lata działania wspierają Dyrekcja, nauczyciele z III LO Małgorzata Turek, Beata Bocheńska i Paweł Kochański i młodzież z liceum, która bardzo mocno angażuje się  w pomoc na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

       

     • 11 kwietnia 2018r.

     •        KONFERENCJA W ZSS

      W bieżącym roku szkolnym w Zespole Szkół Specjalnych został utworzony Powiatowy Punkt Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego, którego koordynatorem jest p. Małgorzata Łukasik. W ramach działalności punktu, w dniu 11.04.2018r. odbyła się konferencja dla wychowawców i rodziców dotycząca możliwości poruszania się po rynku pracy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanymi znacznym.                                   
           Konferencję poprowadził p. Piotr Prędota – dyrektor Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach, który przedstawił ogólne zasady działalności Izby oraz jej główne cele. Opowiedział także o rodzajach egzaminów realizowanych przez Izbę i zawodach w których Izba nadaje kwalifikacje. W konferencji uczestniczyła także p. Marianna Poddębniak, przedstawicielka  Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach oraz przedstawiciel Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ostrowcu Św.

      Celem spotkania było ustalenie współpracy z Izbą, omówienie potrzeb i możliwości jakie stwarza rynek pracy dla osób z niepełnosprawnością oraz ustalenie wniosków do dalszych działań. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony rodziców, jak również wychowawców i opiekunów z różnych placówek zajmujących się osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

     • WAŻNE OGŁOSZENIE!

     • W dniu 24 kwietnia 2018r. (wtorek) w godz.14.00-15.00 w Zespole Szkół Specjalnych na holu szkoły ( I piętro) odbędą się bezpłatne konsultacje z lekarzem pediatrą Krzysztofem Dorobkiem, pracownikiem Szpitala Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim Oddziału Neonatologii oraz Hospicjum Domowego dla Dzieci „Gomed”.

      Temat spotkania: „Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym"                                                                                  Serdecznie zapraszamy.

     • XI Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych Katowice 2018

     • Oficjalnie możemy ogłosić, iż; w dniach 9-12 czerwca 2018 odbędą się XI Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych Katowice 2018. Reprezentacja Oddziału Regionalnego Świętokrzyskiego Olimpiady Specjalne - Polska będzie liczyła 77 zawodników. Brawo !! z Rywala na Igrzyska , Dzięki za wszystko doskonałym wynikom zakwalifikowali się : Piotr Gierada – kolarstwo oraz Grzegorz Zugaj – bocce. Naszym trenerem na Igrzyskach będzie Ernest Krajewski . Trzymamy kciuki za naszą reprezentację !!!

     • 6 kwietnia 2018r.

     • "NIE WYPALAJMY TRAW" - SPOTKANIE ZE STRAŻAKAMI

      Dnia 6 kwietnia 2018 roku do uczniów naszej szkoły przyjechali ostrowieccy strażacy. Tematem przewodnim spotkania był problem wypalania traw i pozostałości roślinnych. Strażacy chcąc edukować młode pokolenie uświadamiali, że ten niechlubny proceder, z którym mamy do czynienia wiosną każdego roku nie przynosi żadnych korzyści. Przede wszystkim  zagraża życiu, zdrowiu i mieniu innych mieszkańców, środowisku, zwierzętom, przy tym absorbuje służby ratownicze, które w tym czasie mogą być potrzebne w innym miejscu. Strażacy omówili także niebezpieczeństwa z jakimi możemy spotkać się w domu. Bardzo ciekawie wyglądał praktyczny pokaz zgłoszenia pożaru - jako zgłaszający wystąpili dwaj uczniowie naszej szkoły, a strażacy przyjmowali zgłoszenie. Strażacy zaprezentowali również uczniom pojazd ratowniczo - gaśniczy, szczegółowo omówili sprzęt znajdujący się na jego wyposażeniu. Najwięcej radości sprawiły uczniom działania praktyczne: przymierzanie strażackich hełmów i ubrań specjalnych.

      Mamy nadzieję, że dzięki temu spotkaniu uczniowie wiedzą, że z ogniem nie ma żartów. Znają skutki wypalania traw oraz potrafią zadzwonić do straży i zgłosić pożar.

      Spotkanie zorganizowały mgr Katarzyna Sobczyk, mgr Beata Przydatek i mgr Joanna Borowska

     • REKOLEKCJE WIELKANOCNE 2018

     • REKOLEKCJE W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH

                  Już od kilku lat Zespół Szkół Specjalnych organizuje w okresie Wielkiego Postu  rekolekcje szkolne. W tym roku w dniach 26-28 marzec 2018r już po raz szósty z wizytą do szkoły przybyli kapłani z parafii św. Michała w celu duchowego przygotowania uczniów do zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

      Dzieci mogły wziąć udział w naukach, skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania, a także uczestniczyć po raz pierwszy we Mszy świętej zorganizowanej w szkole.

      Nauki rekolekcyjne prowadzili ks. diakon Patryk Gładkowski, spotkaniom przewodniczył ksiądz proboszcz Jan Sarwa.

      Dzieci z wielkim zainteresowaniem i nieukrywaną radością brały udział w spotkaniach, pogłębiały swoją religijną wiedzę, uczyły się nowych piosenek i pląsów. Na zakończenie  ksiądz proboszcz podkreślił, iż z wielką radością przychodzi zawsze do szkoły ze względu na wyjątkowo przyjazną atmosferę panującą w placówce.

      Nad całością trzydniowych spotkań czuwała pani dyrektor Magdalena Wykrota- Skóra.

      Oprawę muzyczną przygotował chór nauczycieli i pracowników ZSS pod kierownictwem pani Alicji Major-Salwierz, bezpośrednią organizacją rekolekcji zajęli się katecheci pracujący w szkole- siostra Joanna Kapusta i pani Anna Adamska.

     • 24 marca 2018r.

     • "WSPÓLNIE WĘDRUJEMY" - RAJD PRIMAAPRILISOWY - IŁŻA 2018

      W dniu  24.03.2018r. w ramach programu zajęć pozalekcyjnych promujących turystykę pieszą: „Wspólnie wędrujemy”  przy współpracy PTTK o/ Świętokrzyski im. Stanisława  Jeżewskiego  w Ostrowcu Św.  odbył się XLV Rajd Primaaprilisowy-Iłża 2018  . Trasa  (11 km)  w województwie mazowieckim prowadziła od Pasztowej Woli przez Prędocin, Kolonię Prędocin do wzgórza zamkowego w Iłży. Był to niezapomniany rajd  w słoneczny dzień , gdzie nie brakowało błota i  wielu śnieżnych zasp oraz wspólnego ogniska. Tym razem ustników było wielu.  Przybyły nam  kolejne punkty  do odznaki  OTP.  Zwiedziliśmy drewniany dwór w stylu szwajcarskim w Prędocinie-Koloni, Zamek biskupi w Iłży, Muzeum regionalne w Iłży. Czekamy  na kolejne wyprawy.

     • 23 marca 2018r.

     •  

      DNI OTWARTE W NASZEJ SZKOLE 

      23 marca 2018r. z inicjatywy p. dyrektor Magdaleny Wykroty-Skóry dobył się w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Iłżeckiej 33 Dzień Otwarty dla przyszłych uczniów i ich rodziców, którego współorganizatorem było Stowarzyszenie na Rzecz Wychowanków ZSS „Źródło”.  

      Na wstępie pani dyrektor Magdalena Wykrota-Skóra wraz z wicedyrektorem p. Ernestem Krajewskim powitała miłych gości i przedstawiła ofertę szkoły. Głównym celem naszej placówki jest wszechstronnie rozumiane dobro dziecka i jego rozwój. Uczniowie uczestniczą w licznych konkursach, przeglądach muzycznych, zabawach integracyjnych. Szkoła zapewnia wszechstronną opiekę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną. Różnorodne formy i metody pracy dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. Szkoła zapewnia także wieloprofilowe przysposobienie do pracy, uwzgledniające predyspozycje i zainteresowania uczniów, organizację zajęć rewalidacyjnych w zakresie: usprawniania technik szkolnych, stymulacji polisensorycznej, integracji sensorycznej, korekcji wad mowy,  terapii manualnej, uspołeczniania, plastykoterapii, muzykoterapii, bajkoterapii, a także dogoterapię, hipoterapię, wycieczki, zajęcia sportowe Klubu O.S. „Rywal” oraz zajęcia w ramach programów własnych nauczycieli.

      Po części oficjalnej, w której została przedstawiona prezentacja z działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły przyszli uczniowie i ich rodzice zostali oprowadzeni  po placówce przez nauczycielki: Justynę Buczałowską i Urszulę Sasak. Mieli oni możliwość obejrzeć sale lekcyjne, Salę Doświadczania Świata, Salę Integracji  Sensorycznej, gabinet logopedyczny i świetlicę szkolną. Czekało na nich także wiele niespodzianek.

      W  kuchni terapeutycznej pod okiem p. Iwony Rusinowicz i p. Elżbiety Wypchło dzieci  dekorowały ciasteczka, w pracowni stolarskiej u p. Mariusza Chamery nasi goście mogli zapoznać się z narzędziami stolarskimi i ich wykorzystaniem przy pracy w drewnie. Pani  Małgorzata Stramowska wraz z uczniami klasy I SSPdP zachęcała przyszłych uczniów do współpracy  przy ozdabianiu styropianowych jajek. Można było również zrelaksować się w basenie z piłeczkami w Sali integracji Sensorycznej pod opieką p. Edyty Kopyś, a także zagrać w tenisa stołowego z p. wicedyrektorem Ernestem Krajewskim i uczniami ZSS, jak również obejrzeć i wypróbować sprzęt sportowy na sali treningowo-rehabilitacyjnej  pod opieką p. dyrektor Magdaleny Wykroty-Skóry.   

      Ogromne zainteresowanie i ciekawość gości wzbudziły zajęcia w Sali Doświadczania Świata, które prowadziły panie Justyna Wołowiec i Agnieszka Bąk-Jaglińska, a także zajęcia logopedyczne prowadzone przez terapeutkę wad mowy-p. Elżbietę Wybranowską. Duży wkład i zaangażowanie w zorganizowanie Dnia Otwartego w ZSS włożyły także panie Ewa Grudniewska – prezes Stowarzyszenia „Źródło”, Małgorzata Chojnacka oraz p. Dorota Waliszewska-Kałka i p. Agnieszka Gęsiarz, które uwidoczniły wszystko na zdjęciach.

      Wszyscy goście otrzymali upominki w postaci kubków z logo placówki oraz zestaw folderów informacyjnych, promujących Zespół Szkół Specjalnych. Przybyli goście mieli także możliwość podziwiania i zakupu ozdób wielkanocnych na szkolnym kiermaszu, wykonanych przez uczniów ZSS.                                                                                       

     • 22 marca 2018r.

     • SPEŁNIAMY MARZENIA - "MARZYCIELSKA POCZTA"

      Okres przedświąteczny to czas kiedy myślimy o innych, szczególnie o tych, którzy nas potrzebują. Dlatego w tym roku zamiast konkursu na najpiękniejszą kartkę wielkanocną, uczniowie naszej szkoły wyczarowali piękne kartki, które nie będą tylko dekoracją na szkolnym korytarzu, ale przyniosą wiele uśmiechu chorym dzieciom. Postanowiliśmy, że zamiast konkursu nasza placówka przyłączy się do akcji „Marzycielska Poczta”.  Uczniowie zostali zapoznani z profilami dwójki dzieci: Julki i Krystianka. Dla nich właśnie zrobili prawie 100 kartek świątecznych. Do akcji przyłączyli się także uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy „Przystań”. Koordynatorkami akcji w ZSS są nauczycielki: Mariola Klusek i Justyna Buczałowska.

     • 19 marca 2018r.

     • ZOSTALIŚMY OBDAROWANI - OD DZIECI DLA DZIECI 

      W 19 marca 2018r. nasza placówka wzbogaciła się o nowe pomoce dydaktyczne. Tym razem jest to darowizna od dzieci dla dzieci.

      Dzięki nawiązanej współpracy ze Szkołą Podstawową w Ruścu, uczniowie tej placówki zorganizowali akcję charytatywną. Zbierali puzzle, gry dydaktyczne, odzież sportową, piłki. Jedna z uczennic podarowała nawet swój rower.

      Wszystkie zebrane rzeczy dotarły do nas dzięki uprzejmości pani Anny Wieczerzak.

      Inicjatorkami tej nowej przyjaźni między placówkami są panie: Agnieszka Wziątek-Dryjas i Ewa Lenart.

     • 17 marca 2018r.

     • WSPÓLNIE WĘDRUJEMY - "WZGÓRZA KUNOWSKIE"

      W dniu 17.03.2018r. w ramach programu zajęć pozalekcyjnych promujących turystykę pieszą: „Wspólnie wędrujemy”  przy współpracy PTTK o/ Świętokrzyski im. Stanisława  Jeżewskiego  w Ostrowcu Św.  odbył się rajd Poznajemy obszar Natura 2000 „Wzgórza Kunowskie”. Trasa  (12 km) prowadziła od Dołów Biskupich- przez Witulin-  Nietulisko-  do Kunowa.   Był to rajd dla prawdziwych twardzieli, którzy dzielnie  radzili sobie z pokonywaniem  wielu zasp śnieżnych i wspinaczką na śnieżne górki  w jarze. W wyprawie uczestniczyli  Wiktoria Wańdoch, Joanna Mazurowska,  Łukasz Tyrała pod opieką p. Edyty Kopyś.  Przybyły nam  kolejne punkty  do odznaki  OTP.  Zwiedziliśmy  ponad 100 letnią fabrykę tektury „Witulin” oraz kościół parafialny  pw. św. Władysława w Kunowie.  Rajd w zimowy dzień to idealna przechadzka dla małych i dużych, dobra na podreperowanie kondycji przed wiosną. Czekamy  na kolejne wyprawy.

     • 16 marca 2018r.

     •  

      WIELKANOCNE WARSZTATY Z KOŁEM GOSPODYŃ WIEJSKICH Z BODZECHOWA

      Tradycją w Zespole Szkół Specjalnych stały się coroczne przedświąteczne spotkania z Paniami z Kół Gospodyń Wiejskich.16 marca 2018r. naszą szkołę odwiedzilło KGW z Bodzechowa.
      Członkowie Koła rozpoczęli spotkanie wesołymi przyśpiewkami ludowymi przy akompaniamencie akordeonisty Pana Tadeusza Szwagierczaka. Następnie przewodnicząca koła Pani Lidia Dec opowiadała o zwyczajach i symbolice Świąt Wielkiej Nocy. Jednym ze zwyczajów świątecznych jest obrzęd święcenia palmy. I dlatego też uczniowie przy wsparciu Pań z KGW postanowili własnoręcznie je wykonać. 
      Ze zgromadzonych materiałów takich jak: bazie, bukszpan, kwiaty oraz wstążki, każdy z uczniów skomponował własną palemkę.Pracy towarzyszył wspólny śpiew znanych piosenek ludowych.  
      W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas gimnazjalnych oraz uczniowie klas podstawowych ZSS, a organizatorkami były nauczycielki: Joanna Gałka, Elżbieta Wypchło i Iwona Rusinowicz.

       

       

     • 13 marca 2018r.

     • SPOTKANIE DORADCÓW ZAWODOWYCH W ZSS

      W dniu 13.03.2018 r. w Powiatowym Punkcie Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego dla wychowawców i rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Zespole Szkół Specjalnych ul. Iłżecka 33 w Ostrowcu Św. odbyło się spotkanie Doradców Zawodowych. W spotkaniu uczestniczyły panie z SOSW w Jałowęsach.

      Celem spotkania było ustalenie lokalnej sieci współpracy, omówienie potrzeb, wypracowanie oczekiwań, uwag i wniosków do pracy na płaszczyźnie doradca- koordynator. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, wypracowane wnioski zostaną przesłane w sprawozdaniu do Kuratorium Oświaty w Kielcach.

      Organizatorką spotkania była mgr Małgorzata Łukasik – doradca zawodowy.

     • 13 marca 2018r.

     • DBAMY O NASZĄ SKÓRĘ I WYGLĄD - PORADY KOSMETOLOGA

      W dniu 13 marca 2018r., do Zespołu Szkół Specjalnych dla uczniów klas gimnazjalnych i przysposabiających do pracy, została zaproszona Pani kosmetolog Jolanta Malec - właścicielka Spa Med JM . Spotkanie odbyło się pod hasłem ,,Dbamy o naszą skórę i wygląd. Pani Jola przypomniała naszym uczniom podstawowe zasady dbania o higienę skóry i schludny, czysty wygląd. Opowiedziała o środkach i preparatach kosmetycznych do mycia ciała i twarzy, jak je dobierać do rodzaju cery i stosować. Zademonstrowała również na uczennicach prawidłowy sposób zmywania zanieczyszczonej skóry twarzy. Pani kosmetolog omówiła także sposoby dbania o skórę trądzikową i wykonała chętnym uczennicom dyskretny makijaż tuszujący niedoskonałości cery.

      Uczniowie byli bardzo zainteresowani tematem i zadawali mnóstwo pytań. Chętnie zgłaszali się również jako modele do zabiegów kosmetycznych. Celem spotkania było przybliżenie sylwetki zawodu kosmetolog, przypomnienie sposobów dbania o higienę ciała i czystość. Na zakończenie spotkania wszyscy uczniowie otrzymali próbki kosmetyków dostosowanych do ich rodzaju cery.

      Spotkanie zorganizowały panie Katarzyna Sobczyk, Joanna Borowska. Beata Przydatek.

     • 8 marca 2018r.

     •  

      DZIEŃ KOBIET DLA MAM UCZNIÓW ZSS 

      W dniu 8 marca 2018r. w Zespole Szkół Specjalnych  w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się spotkanie dla  Mam uczniów, z okazji Dnia Kobiet. Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Magdalena Wykrota – Skóra oraz pan wicedyrektor Ernest Krajewski, który złożył wszystkim kobietom życzenia z okazji ich święta i wraz z nauczycielami Mariuszem Chamerą iTomaszem Kryjem wręczyli zebranym paniom drobne upominki.                                             

      W tym dniu wszystkie mamy mogły skorzystać z przygotowanych specjalnie dla nich atrakcji. Najpierw swoją ofertę przedstawiła p.Agnieszka Podsiadło z Gabinetu Kosmetycznego „Metamorfoza” przy ul. Klimkiewiczowskiej 15, która wraz z p. Małgorzatą Basak, Regionalnym Przedstawicielem ds. Kosmetyki Profesjonalnej Bielenda Professional przekazała wszystkim obecnym paniom upominki – kremy z firmy Bielenda.

      Następnie odbyło się losowanie nagród ufundowanych przez sponsorów:

      - zabiegu kosmetyczno-pielęgnacyjnego z Gabinetu Kosmetycznego, Gabriela Jenda;

      - 3 zaproszeń na kawę i ciastko  do cukierni „Słodki Zakątek”;

      - 2 zaproszeń na strzyżenie i modelowanie włosów do Salonów Fryzjerskich: „Beauty”przy ul. Sandomierskiej oraz „Monika” na Oś. Pułanki 11;

      - zestawów herbat ufundowanych przez Herbaciarnię Smak Orientu  przy ul. Polnej 15 oraz 12  suplementów witamin ufundowanych przez panią Justynę Rybinską.

      Mamy mogły również skorzystać z pilingu i masażu dłoni oraz dowiedzieć się jak pielęgnować paznokcie i samodzielnie robić domowe maseczki pielęgnacyjne, dzięki pani Monice Krycia, która zajmuje się na co dzień stylizacją paznokci. Porad dotyczących pielęgnacji urody oraz makijażu udzielała także p. Maryla Gilewska, przedstawicielka firmy AVON  z ul. Polnej 15.

      Na koniec wystąpiła p.Aneta Pierścińska-Maruszewska, dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Św., która przedstawiła ofertę kursów organizowanych przez placówkę oraz 6 zaproszeń na modelowanie włosów. Koordynatorem spotkania była Justyna Buczałowska, a w organizacji spotkania pomagały nauczycielki Mariola Klusek i Urszula Sasak.

       

     • 8 marca 2018r.

     • KONCERT ŻYCZEŃ NA DZIEŃ KOBIET

      W dniu 8 marca  w naszej szkole zorganizowany został "Koncert życzeń”, który był dedykowanypracownikom, uczniom, rodzicom i wszystkim przyjaciołom szkoły płci pięknej.  W  programie przygotowanym przez panie Edytę Kopyś, Martę Hapczyn, Małgorzatę Łukasik, Annę Wieczerzak  uczniowie wcielili się  w postacie znanych wykonawców muzycznych. Był to niezwykły Koncert, który dzięki wspaniałym wykonawcom stał się również niezapomnianą przygodą z muzyką. Koncert poprowadzili uczniowie: Adam Krawczyk oraz Łukasz Tyrała. Po występach i gromkich brawach były życzenia  dla wszystkich kobiet i kobietek złożone na ręce Pani Dyrektor Magdaleny Wykroty-Skóra przez Pana Vice-dyrektora  Ernesta Krajewskiego. Na koniec nie zabrakło też słodkiego akcentu w postaci  serduszkowych ciasteczek. Tegoroczny  8 marca na pewno długo pozostanie w naszych wspomnieniach. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z „Koncertu życzeń”.