• ZAPRASZAMY NA "FESTIWAL UMIEJĘTNOŚCI"

     • 17 listopada 2018 roku w Zespole szkół Specjalnych  ul. Iłżecka 33 odbędzie się

      projekt realizowany z środków Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.

      przez Stowarzyszenie na Rzecz Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Św. „Źródło”

      Główny cel zadania to zmiana wizerunku osób z niepełnosprawnością intelektualną, przełamanie stereotypowego myślenia o ich możliwościach i ograniczeniach.

      Uczniowie starszych klas Zespołu Szkół Specjalnych, pod opieką wychowawców będą prowadzili warsztaty artystyczne :

      - wykonywanie stroików świątecznych,

      - wypalanie w drewnie,

      - biżuteria z koralików,

      - haft matematyczny,

      - ozdabianie metodą decupage,

      - warsztaty kulinarne.

      Do udziału w projekcie zostali zaproszeni przedstawiciele szkolnych samorządów uczniowskich szkół średnich

      z terenu powiatu ostrowieckiego, pracownicy samorządowi, przedsiębiorcy z terenu Ostrowca Św. 

      Zaproszeni goście będą mieli okazję przypomnieć sobie tajniki technik artystycznych, które mogą stanowić pomysł na twórcze spędzanie czasu wolnego. Przede wszystkim będzie to okazja do bezpośredniego kontaktu 

      z osobami  niepełnosprawnymi intelektualnie, dzięki temu zwiększy się wiedza uczestników spotkania na temat sposobu funkcjonowania osób z głębszą niepełnosprawnością. Pozwoli to na zmianę postrzegania  naszych podopiecznych, o których najczęściej mówi się że „nie potrafią”, „ są zależne od innych osób”. Podczas warsztatów artystycznych to  uczniowie ZSS będą dzielili się umiejętnościami i wiedzą na temat wykonywania poszczególnych przedmiotów.

      Festiwal umiejętności to alternatywa dla sobotnich porządków i innych prac domowych. Chcemy abyście przypomnieli sobie jak można twórczo i kreatywnie spędzić czas.

      Spotkajmy się!!!

      Harmonogram spotkania:

      1. Powitanie /ok. godz. 1000/
      2. Warsztaty rękodzielnicze /do wyboru zgodnie z preferencjami zaproszonych gości/:

      - wykonywanie stroików świątecznych,

      - wypalanie w drewnie,

      - biżuteria z koralików,

      - haft matematyczny,

      - ozdabianie metodą decupage,

      - warsztaty kulinarne

            3. Prezentacja wykonywanych prac /jeśli będziemy chcieli się pochwalić?/

            4.  Sprawdzenie efektów pracy grupy kulinarnej /nie możemy się już doczekać…/

            5. Certyfikaty dla uczestników spotkania /forma usprawiedliwienia nieobecności                                 

                w domu w sobotnie przedpołudnie/

            6. Zakończenie / jaka szkoda, że już 1300/

       

     • PAŹDZIERNIK 2018r.

     • SMAKI... KOLORY... ZAPACHY...

      Od października 2018r. bieżącego roku szkolnego realizowany jest w naszej placówce program zajęć kulinarnych „Smaki, kolory, zapachy”

      Uczniowie klasy Va przygotowują posiłki ucząc się samodzielności, zaradności a jednocześnie mogą rozwijać czynności manualne, wrażenia zmysłowe, ćwiczenia w czytaniu, planowanie i wymowę. Program ma także na celu uczyć zasad zdrowego odżywiania a opanowanie konkretnych czynności i rozwijanie umiejętności przyrządzania posiłków, kontynuacja tej pracy w dalszych etapach edukacji pozwoli uczniowi nabyć takie umiejętności, które przydadzą się w przyszłym, dorosłym życiu.

     • 30 października 2018r.

     • ZNICZ PAMIĘCI

      Uczniowie kl. I b SSPdP i kl. III c Gimnazjum wraz z nauczycielami Justyną Buczałowską  i Anną Gajowik – Ziółek wzięli udział projekcie edukacyjnym „Zapal Znicz Pamięci”  zorganizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej – Delegatura  w Kielcach, Kuratorium Oświaty w  Kielcach, Ośrodek Myśli Patriotycznej
      i Obywatelskiej w Kielcach oraz Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w Kielcach. Celem projektu jest opieka nad miejscami pamięci narodowej.

      W tym roku, w związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, tegoroczna edycja poświęcona była bohaterom walk o niepodległość z lat 1914 – 1921. Główną intencją projektu jest zachowanie
      w pamięci i pielęgnowanie możliwie jak największej liczby miejsc upamiętniających żołnierzy Pierwszej Kompanii Kadrowej oraz Legionów Polskich. Uczniowie mieli za zadanie wyszukać  w swoim mieście miejsca pamięci narodowej związane z wydarzeniami dotyczącymi odrodzenia Polski jak również z okresu wojny polsko ‐ bolszewickiej, wzięcie ich pod opiekę, uporządkowanie, a następnie symboliczne zapalenie znicza. Na zakończenie projektu sporządzili notatkę dotycząca powstania i wyglądu pomnika nawiązującego do tych wydarzeń w naszym mieście oraz dołączyli zdjęcia z przebiegu  projektu. Korzystając z pięknej pogody odwiedzili również inne miejsca pamięci m.in. grób zbiorowy ofiar egzekucji z 30.IX.1942 r., czy Cmentarz Wojenny 1914-1917 i 1939 r.

       

     • 29 - 30 października 2018r.

     • DBAMY O ZDROWIE!
      JEMY WARZYWA I OWOCE!

      #zoltytalerz

      W ramach Programu Żółty Talerz w Placówkach oraz programu własnego „Dbam o zdrowie” realizowanego w bieżącym roku szkolnym w Zespole Szkół Specjalnych, podejmujemy działania na rzecz podniesienia świadomości uczniów w dziedzinie zdrowego odżywiania się.
      W dniach od 29 do 31 października 2018r. uczniowie szkoły przygotowywali soki owocowo-warzywne wg opracowanych wcześniej w klasach przepisów obrazkowych. Zapoznali się z obsługą wyciskarki wolnoobrotowej, myli, obierali i kroili potrzebne składniki. Spotkania kończyły się degustacją pysznych, zdrowych soków. 

       

     • 26 października 2018r.

     • SPOTKANIE Z LEŚNICZYM

      26 października 2018r. uczniów naszej szkoły odwiedził pan leśniczy Waldemar Wiewióra. Celem spotkania było przybliżenie dzieciom  i młodzieży pracy leśnika oraz przedstawienie informacji o lasach naszego regionu - roślinach i zwierzętach, które w nich żyją. Ciekawe opowieści leśnika przybliżyły dzieciom zagadnienia przyrodnicze, a liczne ciekawostki z lasu sprawiły, iż spotkanie przebiegło w miłej i radosnej atmosferze. Uczniowie z zapartym tchem słuchali opowieści o tym, jak chronić i dbać o przyrodę oraz uczyły się, jak rozpoznawać określone gatunki zwierząt i rośli w lesie. Oglądali także przywiezione przez leśniczego eksponaty leśne – m.in. poroża sarny, jelenia, łosia. Spotkanie z Leśniczym  umożliwił naszym uczniom utrwalenie wiadomości o środowisku leśnym oraz lepsze poznanie i zrozumienie otaczającego ich świata.

      Spotkanie zorganizowały nauczycielki: Joanna Gałka i Joanna Zalewska.

       

       

     • 25 października 2018r.

     • I WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - "ŚWIĘTOKRZYSKIE JAKIE CUDNE" 

      ŚWIĘTOKRZYSKIE JAKIE CUDNE!

      W tym roku Zespół Szkół Specjalnych obchodzi jubileusz 25 – lecia istnienia. W związku z tym jest to dla placówki rok wyjątkowy.W obchody jubileuszu wpisuje się kolejna zorganizowana przez nas impreza I Wojewódzki Przegląd Twórczości Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną ”Świętokrzyskie jakie cudne” Ostrowiec Świętokrzyski 2018. Organizatorem przeglądu było także Stowarzyszenie na Rzecz Uczniów i Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim „Źródło”. Projekt współfinansowany był ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z okazji Jubileuszu 20 – lecia Województwa Świętokrzyskiego.

      Głównym celem przeglądu było propagowanie wiedzy o Województwie Świętokrzyskim, „o małej ojczyźnie" połączone z przeglądem twórczości osób niepełnosprawnych. Uczestnicy mogli zaprezentować różne formy wyrazu artystycznego: taniec, śpiew, ruch sceniczny. Uczestnikami przeglądu były dzieci, młodzież i osoby dorosłe z placówek dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu województwa świętokrzyskiego. Gościliśmy zespoły z:

      SOSW z Niemienice;

      Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjny „Radość Życia” z Sandomierza;

      SOSW z Jałowęs;

      SOSW nr 2 ze Skarżyska Kamiennej;

      Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Staszowie;

      SOSW z Ostrowca Św.;

      SOSW z Jędrzejowa;

      SOSW z Dębna.

      „Ciekawostki” o okolicy z której pochodzą uczestnicy przeglądu zostały wydane w formie broszury, którą rozdaliśmy uczestnikom i zaproszonym gościom.Patronat honorowy:Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam JarubasStarosta Powiatu Ostrowieckiego Zbigniew DudaPatronat medialny:Lokalna TVRadio Ostrowiec, Gazeta Ostrowieck, Wiadomości Świętokrzyskie

     • 22 października 2018r.

     • KISZENIE KAPUSTY

      Uczniowie klasy II b SSPdP  razem z p. Justyną Buczałowską i Martą Jakubowską  podczas zajęć przysposobienia do pracy zgłębiali tajniki kiszenia kapusty. Najpierw zapoznali się z dawnymi obrzędami i zwyczajami kiszenia kapusty, po czym wspólnie przystąpili do pracy. Było wspólne obieranie, krojenie, szatkowanie na dosyć już wysłużonej szatkownicy, przesypywanie do gara, solenie i ubijanie. Wszystkim uczniom najbardziej podobało się ubijanie kapusty specjalnym kołkiem. Była to dla nich bardzo ciekawa nauka poprzez wspólną pracę. Wspólne przygotowywanie kapusty do kiszenia, poznanie tradycji, pozwoliło młodzieży na wykorzystanie swoich umiejętności w zakresie samoobsługi, wykazania się samodzielnością, nabycia  umiejętności w zakresie prawidłowego, zdrowego odżywiania się, prawidłowego i bezpiecznego posługiwanie się sprzętem i urządzeniami gospodarstwa domowego. Taka forma zajęć stwarza doskonałe możliwości do pracy w warunkach  domowych dla własnych potrzeb oraz do przyszłej pracy zawodowej i życiowej osoby niepełnosprawnej.

     • PAŻDZIERNIK 2018R.

     • SZANOWNI RODZICE

      CZWARTKOWE SPOTKANIE Z DIETETYKIEM ZOSTAŁO ODWOŁANE.

      O NOWYM TERMINIE SPOTKANIA POINFORMUJEMY. 

     • 17 października 2018r.

     • GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH
      “PATYCZAKI"


      Pierwsze zajęcia na Gutwinie odbyły się 17 października 2018r. w niezwykle pięknej, jesiennej scenerii. Aktywne spotkania grupy „ PATYCZAKI” odbywać się będą w roku szkolnym 2018/19 raz w tygodniu w środy w godzinach 17.00 - 18.30 na terenie Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji „ Gutwin”.

     • 16 października 2018r.

     • WYCIECZKA  DO  WARSZAWY  

      W wycieczce mającej charakter edukacyjny, która odbyła się 16. 10.2018r. brało udział 19 uczniów z kilku klas ZSS w Ostrowcu Św., kilku nauczycieli i rodziców. Celem naszego wyjazdu było zwiedzanie Parlamentu RP oraz Zamku Królewskiego.

      O godzinie 8-ej zgromadziliśmy się na parkingu przy ul. Polnej i autokarem wyruszyliśmy do Warszawy.

      Podróż minęła bardzo szybko i po 3 godzinach, z dobrym humorem, w pełnym, październikowym słońcu udaliśmy się do Sejmu znajdującego się przy ul. Wiejskiej.

      Po załatwieniu wszystkich formalności tzn. przejściu przez bramkę, gdzie każdy został sprawdzony, dostaliśmy się do Sali dla gości a tam przywitała nas sympatyczna pani przewodnik. Opowiadała nam o historii Sejmu i bieżących pracach Sejmu. Dowiedzieliśmy się jak przebiega proces uchwalania ustaw sejmowych.

      Następnie udaliśmy się na galerię dla gości w Sali Posiedzeń Sejmu. Wrażenie było ogromne – piękna i obszerna sala! To tutaj zapadają ważne uchwały i decyzje, to tutaj toczą się burzliwe dyskusje i debaty na temat przyszłości Polski i Polaków. Wiele radości dostarczyła nam możliwość zobaczenia tych miejsc. Dotychczas znaliśmy budynek Sejmu tylko z relacji telewizyjnych.

      Pełni wrażeń opuściliśmy Parlament i udaliśmy się na Zamek Królewski.

      Przed Zamkiem Królewskim przywitał nas Zygmunt III Waza ze swej słynnej kolumny. W komnatach zamku uczniowie uczestniczyli w lekcji muzealnej „Wizyta u Króla”. Dowiedzieliśmy się m.in. jak i gdzie król przyjmował gości w zamku, co jadł, gdzie spał, gdzie odbywały się słynne „obiady czwartkowe”. Obejrzeliśmy sale tronową. Uczestnicy dowiedzieli się ponadto jak przygotowywano stroje kobiece i męskie, jak je zakładano, jak pracował fryzjer królewski. Damy dworu były czesane po drabinie, tak wysoką fryzurę noszono wówczas ! Uczniowie bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyli w tych zajęciach. Ich zachowanie było wręcz wzorowe.

      Na zakończenie naszej wizyty w Warszawie udaliśmy się na krótki spacer po Krakowskim Przedmieściu. Podziwialiśmy m.in.  zabytki, kościoły, Pałac Prezydencki, budynek Uniwersytetu Warszawskiego.

      Pogoda nas rozpieszczała, było słonecznie i ciepło, więc czas spaceru był również bardzo komfortowy i przyjemny.

      Wycieczka dostarczyła wszystkim wielu wspaniałych wrażeń, emocji, a także wiedzy. Jednocześnie dała poczucie niedosytu i pokazała potrzebę kolejnego wyjazdu do stolicy, aby poznać pozostałe atrakcje i zabytki miasta stołecznego.

     • 15 października 2018r.

     • DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ oraz ŚLUBOWANIE I PASOWANIENA NA UCZNIA

      Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. Z tej okazji od wielu lat uczniowie składają życzenia swoim nauczycielom. 
      W dniu dzisiejszym uroczyście obchodziliśmy Dzień Edukacji połączony z bardzo ważnym wydarzeniem dla całej społeczności szkolnej - Ślubowaniem i Pasowaniem na Ucznia.
      Uroczystość przebiegała w podniosłej i uroczystej atmosferze. Mamy nadzieję, że ten ważny moment w życiu każdego ucznia pozostanie na długo w ich pamięci.
      Starsi uczniowie pod kierunkiem p. Marty Hapczyn przygotowali część artystyczną, w której wierszami dziękowali za trud i serce włożone w ich nauczanie i wychowanie.
      W imieniu rodziców życzenia złożyła przewodnicząca Rady Rodziców p. Ewelina Otolińska wraz z p. Edytą Śmieszek. Wręczyła pracownikom szkoły wielki tort i zaprosiła na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. 
      Dzień Edukacji Narodowej to również okazja do nagrodzenia nauczycieli i pracowników oświaty. Po przedstawieniu dyrektor szkoły p. Magdalena Wykrota-Skóra wręczyła Nagrody Dyrektora wyróżnionym nauczycielom i pracownikom obsługi.

       

     • 8 -12 października 2018r.

     • PROJEKT "ARTBALE" - WARSZTATY TANECZNE

      W projekcie "Artbale", który odbył się w Popowie - Letnisku brali udział przedstawiciele Zespołu Szkół Specjalnych, podopieczni Stowarzyszenia Źródło: dziewięciu uczniów i dwóch opiekunów.

      Głównym celem projektu Artbale było wzmocnienie cech samodzielności i nauczenie osób niepełnosprawnych i ich opiekunów możliwości zastosowania nowych metod pracy. Poprzez wspólne uczestniczenie  w pięciodniowych warsztatach tanecznych z trzech technik tańca: taniec w kręgu, flamenco/latino, improwizacja/taniec polski zakończonych wspólną prezentacją, uczestnicy odkrywali swoje nowe możliwości ruchu i koordynacji ciała.        

      W ramach projektu zapewniono uczestnikom warsztaty taneczne z trzech technik tańca, noclegi wraz z wyżywieniem oraz bardzo ciekawy program.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Specjalnych
   • zssostrowiec@wp.pl
   • (41) 263 44 99
   • 27 -400 Ostrowiec Św. ul. Iłżecka 33
   • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Jerzy Tofel iod@fts.com.pl
 • Galeria zdjęć

  • 6 GRUDNIA 2018R. - WIZYTA ŚW. MIKOŁAJA
  • 5 GRUDNIA 2018R. - "MIKOŁAJKI Z BRONIEWSKIM"
  • 4 GRUDNIA 2018R. - PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ W JĘDRZEJOWIE
  • 3 GRUDNIA 2018R. - DZIEŃ GÓRNIKA - BARBÓRKA
  • 24 LISTOPADA 2018R. - IV ŚWIĘTOKRZYSKI TURNIEJ JUDO OLIMPIAD SPECJALNYCH
  • 23 LISTOPADA 2018R. - DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
  • 21 LISTOPADA 2018R. - SMAKI...KOLORY...ZAPACHY... WYRAWNE GOFRY
  • 19 LISTOPADA 2018R. - ŚWIĄTECZNY KIERMASZ PRAC PLASTYCZNYCH 2018 W ZSS
  • 17 LISOPADA 2018R. - FESTIWAL UMIEJĘTNOŚCI W ZSS
  • 17 LISTOPADA 2018R. - "WSPÓLNIE WĘDRUJEMY"
  • 16 LISTOPADA 2018R. - HIPOTERAPIA - ZAJĘCIA 2
  • 13 LISTOPADA 2018R. - 100 LAT NIEPODLEGŁEJ POLSKI - OBCHODY DNIA NIEPODLEGŁOŚCI W ZSS